กระเพาะอาหารทะลุ Peptic ulcer perforate


อาการของโรคกระเพาะทะลุ | การวินิจฉัยโรคกระเพาะทะลุ | สาเหตุของกระเพาะทะลุ | การรักษากระเพาะทะลุ |

ปกติสารน้ำในกระเพาะจะเป็นน้ำย่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อกระเพาะทะลุกรดในกระเพาะจะหลั่งออกมาในช่องท้อง ทำให้เยื่อบุช่องท้อง peritoneum อักเสบเรียกช่องท้องอักเสบ peritonitis ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

อาการของโรคกระเพาะทะลุ


กระเพาะทะลุ

อาการที่สำคัญของกระเพาะทะลุได้แก่

 • เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน เจ็บบริเวณลิมปี่ อาจจะร้าวไปไหล่
 • อายุที่พบบ่อย 48 ปี
 • ร้อยละ 29 ของผู้ป่วยจะมีประวัติเป็นแผลโรคกระเพาะ
 • ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยมีประวัติการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID
 • ร้อยละ50ของผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

การวินิจฉัยโรคกระเพาะทะลุ

แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้จากอาการที่สำคัญคือ อาการปวดท้องเฉียบพลัน ร่วมกับการตรวจร่างกายพบว่าชีพขจรจะเร็ว หากป่วยมานานจะมีความดันโลหิตต่ำ การตรวจร่างกายที่สำคัญคือท้องจะอืด เมื่อเคาะบริเวณตับจะพบว่าเคาะโปร่ง(ปกติจะเคาะทึบ) การวินิจฉัยที่สำคัญคือการ X-ray ปอดท่ายืนจะพบอากาศในช่องท้องสาเหตุของกระเพาะทะลุ

 • สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่การติดเชื้อ  H. pylori 
 • การใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID

การรักษากระเพาะทะลุ

แผลกระเพาะทะลุเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุด โดยปกติการผ่าตัดจะได้ผลดีเมื่อผ่าตัดภายใน 8 ชั่วโมง หากเกิน 12 ชั่วโมงผลการผ่าตัดจะไม่ดี ดังนั้นเมื่อวินิจฉัยได้ควรจะรีบผ่าตัด แต่มีความเห็นที่แนะนำการใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด เนื่องจากกระเพาะทะลุจะมีโอกาศที่แผลทะลุจะหายได้เอง ประกอบกับผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงหากผ่าตัด ดังนี้ผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะใช้การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ โรคปอด และ ผู้ป่วยมีอาการมากกว่า 12 ชั่วโมงและอาการไม่เป็นมาก และจะต้องพิสูจน์ว่ารูรั่วได้หยุดแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนมาก โดยทั่วไปศัลยแพทย์จะใช้การผ่าตัดเป็นหลัก

วิธีการรักษากระเพาะทะลุ

 • จะใส่สายเข้าทางจมูกและดูดเอาน้ำย่อยออกให้หมด
 • ให้น้ำเกลือ
 • ยาแก้ปวด
 • ยาปฏิชีวนะ

จะต้องติดตามผู้ป่วยโดยใกล้ชิดหากอาการปวดท้องเป็นมากขึ้น หรือสัญญาณชีพไม่ดีจะทำการผ่าตัด

การผ่าตัดกระเพาะทะลุ

การผ่าตัดเพื่อรักษากระเพาะทะลุมีหลายวิธีด้วยกันขึ้นกับสภาพผู้ป่วย ระยะเวลาตั้งแต่ปวดจนมาถึงโรงพยาบาล และความเชี่ยวชาญของแพทย์

การรักษาอื่น

จะต้องให้ยารักษา  H. pylori  ด้วยยา Metronidazole และ Amoxycillin หรือ Tetracycline และยากระเพาะ

เพิ่มเพื่อน

 

ช่องท้องอักเสบ แผลกระเพาะอาหาร