การอักเสบช่องท้องชนิด Peritonitis spontaneous

เป็นการอักเสบช่องชนิดชนิดที่สาเหตุไม่ชัดเจน มักจะเกิดในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น ตับแข็ง โรค Nephrotic syndrome

สาเหตุของช่องท้องอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อในช่องท้องที่มีน้ำในท้องที่มักจะพบในโรค ตับแข็ง โรค Nephrotic syndrome หรือผู้ที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง

อาการที่สำคัญได้แก่

  • ปวดท้อง เป็นมากขึ้นเมื่อขยับร่างกาย ไอ หรือหายใจแรงๆ
  • ท้องอืด ท้องบวมขึ้น
  • เบื่ออาหาร
  • ไข้สูงหนาวสั่น
  • คลื่นไส้อาเจียน
  • ปัสสาวะออกน้อยและมีสีเข้ม
  • หิวน้ำการตรวจร่างกายและการเจาะเลือดตรวจ

การรักษา

  • หากมีการล้างไตทางหน้าท้องก็อาจจะจำเป็นต้องเอาสายที่ล้างไตออก
  • ให้ยาปฏิชีวนะ
  • ให้น้ำเกลือก

โรคแทรกซ้อน

อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว เช่นตับวาย หรือโลหิตเป็นพิษ

ช่องท้องอักเสบ Peritonitis ช่องท้องอักเสบชนิด Secondary