โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส

ทุกปีจะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัส ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวรุนแรงจนเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการ

 • ร้อยละ 44 มีอาการท้องร่วงอย่างเดียว
 • ร้อยละ 29 มีอาการอาเจียนอย่างเดียว
 • ร้อยละ 27 มีอาการทั้งสองอย่าง

เชื้อที่เป็นสาเหตุ

 • ร้อยละ 96 ของการระบาดเกิดจากเชื้อ Norwalk-like viruses
 • ร้อยละ 5-20 เกิดจากเชื้อ Adenovirus
 • ร้อยละ 5 เกิดจากเชื้อ Astrovirus

การติดต่อ

ส่วนใหญ่การติดต่อจะติดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน เชื้อโรคอาจจะยังติดต่อแม้ว่าคนติดเชื้อจะไม่มีอาการแล้วก็ตาม นอกจากนั้นในภาวะน้ำท่วมเชื้อก็อาจจะปนเปื้อนน้ำดื่มน้ำใช้ทำให้เกิดโรค

 • ร้อยละ 39 ติดต่อทางอาหาร
 • ร้อยละ 12 ติดต่อจากคนสู่คน
 • ร้อยละ 3 ติดต่อทางน้ำ
 • ร้อยละ 18 ไม่ทราบสาเหตุ

อาการของโรค

 • ผู้ป่วยจะเกิดอาการหลังได้รับเชื้อ 2-10 วัน
 • ผู้ป่วยจะถ่ายเหลวเป็นน้ำ บางรายมีอาการปวดท้อง บางรายอาจจะมีไข้ต่ำๆ
 • หากถ่ายมากจะมีอาการของคนขาดน้ำ อ่านที่นี่

การรักษา

อ่านที่นี่

ภาวะขาดน้ำ

การป้องกัน

 • เน้นเรื่องการล้างมือ อ่านที่นี่
 • สำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวหรืออาเจียนให้แยกผู้ป่วยจากคนอื่น
 • อาจจะใช้แอลกอฮอลล์เช็ดมือ

เพิ่มเพื่อน