การรักษาไตวาย

เป้าหมายของการรักษา

ผู้ป่วยโรคไตทุกท่านจะต้องทราบหลักการ และเป้าหมายของการรักษาเพื่อที่จะได้ร่วมมือกับแพทย์ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายที่สำคัญคือ

 1. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต หรือผู้ที่ตรวจเบื้องต้นแล้ว พบว่าเป็นโรคไตจะต้องได้รับการคัดกรองและส่งปรึกษาหรือส่งต่อ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังได้ในระยะแรกของโรค และส่งปรึกษาหรือส่งต่ออายุรแพทย์โรคไตได้อย่างเหมาะสม
 2. เมื่อเป็นโรคไตและไตเริ่มเสื่อมการรักษาจะ ชะลอการเสื่อมของไตเท่านั้นทั้งนี้ เพื่อป้องกันหรือยืดระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซ้อน
  ของโรคไตเรื้อรังและความจำเป็นในการบำบัดทดแทนไต
 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายจะพบว่ามีโรคแทรกซ้อน การประเมินและรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง จะป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
 4. ผู้ที่เป็นโรคไตวายมักจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย การรักษาด้วยการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจะป้องกันการเกิดและลดการเสียชีวิตจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญ ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 5. เมื่อไตวายมากจะไม่สามารถกรองของเสียหรือขับน้ำ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการ
  เตรียมพร้อมสำหรับการบำบัดทดแทนไตในระยะเวลาที่เหมาะสม

การดูแลตัวเองที่บ้าน

เมื่อท่านทราบว่าท่านเป็นโรคไตท่านต้องร่วมมือกับแพทย์ในการดูแลตัวเองเพื่อชะลอโรคและป้องกันการเสื่อมของไต

 • ท่านจะต้องจำกัดอาหารประเภทโปรตีนให้เหมาะสมกับความรุนแรงของโรคของท่าน การลดปริมาณโปรตีนจะชะลอการเสื่อมของไตอ่านเรื่องอาหารสำหรับโรคไต
 • การรลดปริมาณเกลือหรืออาหารเค็มจะทำให้ท่านไม่บวม
 • ปริมาณน้ำที่ดื่มต้องเหมาะสม การดื่มน้ำมากๆไม่ได้ช่วยชะลอการเสื่อมของไต
 • สำหรับผู้ที่ไตเสื่อมมากจะต้องระวังอาหารที่มีโพแทสเซี่ยมสูงเพราะไตหากขับโพแทสเซี่ยมไม่ได้จะเป็นอันตราย
 • อาหารที่มี phosphorus สูงก็ต้องจำกัด
 • หยุดสูบบุหี่
 • สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินต้องลดน้ำหนัก
 • ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID หากไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง
 • การสวนอุจาระด้วยลูกสวนเพราะจะทำให้ Phosphate สูง
 • การรับประทานยาระบายที่มีส่วนประกอบของแมกนีเซี่ยม และอลูมิเนี่ยม
 • หากท่านเป็นโรคกระเพาะและรับประทานยาลดกรดเช่น cimetidine,ranetidine จะต้องขนาดของยา
 • ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของ psudoephedine เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูง
 • สมุนไพรต่างๆจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

การรักษาต้องรักษาปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นเช่น ภาวะขาดน้ำยาที่มีพิษต่อไต หัวใจวายการติดเชื้อหลักการรักษาไตวายประกอบด้วย

 1. การควบคุมอาหารสำหรับโรคไต
 2. หลีกเลี่ยงสารที่เป็นพิษต่อไต
 3. การลดไข่ข่าวในปัสสาวะ
 4. การควบคุมความดันโลหิต
 5. การควบคุมระดับน้ำตาลและไขมัน
 6. การรักษาแคลเซี่ยมในเลือด
 7. การดูแลภาวะโลหิตจาง
 8. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 9. การล้างไตผ่านทางท้อง
 10. การเปลี่ยนไต
 11. การออกกำลังกายในผู้ป่วยไตวาย การตรวจการทำงานของไต
 12. การป้องกันโรคหัวใจ
 13. การดูแลภาวะไตวาย

หน้าต่อไปอ่าน การป้องกันโรคไต

การรักษาความดัน การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ

การประเมินความรุนแรงโรคไต การป้องกันโรคไต