กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไป ในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการขึ้นมา

มักจะเกิดในผู้หญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะสั้น และรูเปิดของท่อปัสสาวะ อยู่ใกล้ทวารหนัก ทำให้เชื้อสามารถเข้าไปในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่พบในหญิงเจริญพันธ์แต่ก็สามารถพบได้ในเด็ก การมีเพศสัมพันธ์จะทำให้เชื้อเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ เมื่อเชื้อเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและแบ่งตัวมากกว่าการถูกขับออกไปจึงทำให้เกิดโรค

ปัจจัยเสี่ยงกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 • ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย
 • ปวดท้องเวลาปัสสาวะ
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะไม่สุด
 • กลั้นปัสสาวะไม่ได้
 • ปัสสาวะกลิ่นเหม็น
 • สีขุ่น
 • มีเลือดปนปัสสาวะ

การวินิจฉัย

 • การตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง
 • การเพาะเชื้อจากปัสสาวะพบเชื้อที่เป็นสาเหตุ การเก็บปัสสาวะอาจจะให้ผู้ป่วยปัสสาวะเองหรือสวนปัสสาวะในกรณีที่ปัสสาวะเองไม่ได้

การรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

 1. ควรได้รับการรักษาเนื่องจากอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อน ยาที่นิยมใช้ได้แก่
 1. ให้ดื่มน้ำมากๆ 2000-4000 มล.เพื่อเร่งการขับเชื้อ
 2. หลีกเลี่ยงสารอาหารที่ระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะเช่น กาแฟ แอลกอฮอล์

การป้องกันเหมือนการป้องกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

 • อนามัยในการใช้ห้องน้ำ เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนัก หลังจากปัสสาวะควรจะทำให้แห้งโดยการทำความสะอาดซึ่งจะต้องเริ่มจากหน้าไปข้างหลังเพื่อลดการปนเปื้อน
 • ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน
 • เวฃาปัสสาวะจะต้องปัสสาวะออกให้หมด
 • ให้ดื่มน้ำ  cranberry juice ทุกวัน
 • ให้ปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์

กระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ใช่จากสาเหตุจากการติดเชื้อ noninfectious Cystitis

กระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดจากการฉายแสง หรือจากยาเคมีบำบัด หรือสารระคายอื่นเช่น ผ้าอนามัย spray ยาฆ่าเชื้อ ภาวะต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้

อาการและการวินิจฉัยจะเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ต่างกันตรงที่การเพาะเชื้อจากปัสสาวะจะไม่พบเชื้อโรค

การรักษา

เป็นเพียงรักษาตามอาการ เช่นยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ระคายต่อกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน