ไข้อีสุกอีใส chicken pox

เป็นโรคติดต่อ เกิดจากการติดเชื้อ varicella zoster virus ทำให้มีตุ่มน้ำที่ลำตัว ใบหน้า มักจะพบในเด็ก การติดต่อติดจากเสมหะ น้ำลาย และน้ำจากคุ่มพอง เป็นแล้วไม่เป็นซ้ำ เชื้อจะหลบในปลายประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอก็จะเป็นโรคงูสวัด

ไข้สุกใสหรือไข้อีสุกอีใส Chicken Pox (Varicella)

ไข้สุกใส

สาเหตุของไข้สุกใส

เกิดจากเชื้อvaricella zoster virus ทำให้เกิดผื่นลักษณะพุพองที่ผิวหนัง และเยื่อบุ mucous membrance น้ำมูกและน้ำจากตุ่มพอง มีเชื้อจำนวนมากสามารถติดผู้อื่นได้

ไข้สุกใสติดต่อง่าย ผู้ป่วยจะเกิดอาการของไข้สุกใส หลังจากได้รับเชื้อ 14-21 วัน เชื้อนี้จะระบาดในฤดูหนาวมักเป็นในเด็กอายุ 5-9 ขวบ เมื่อเด็กเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ตลอดชีวิต เชื้อนี้ไม่หายจากร่างกาย มันคงอยู่ในเส้นประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอก็จะเกิดเป็นโรคงูสวัด

อาการของโรคไข้สุกใส

  1. อาการนำในเด็กอาการไม่ชัดเจน แต่ในผู้ใหญ่ จะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดหลัง เจ็บคอ ไอ
  2. ระยะออกผื่นผื่นพุพองจะเริ่มที่ลำตัวหรือหน้า หลังจากนั้นจะแพร่กระจายไปทั่วตัว ศีรษะ หู อวัยวะเพศ ในปาก ฐานของผื่นจะมีสีแดง 2-4 วันผื่นอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม ผู้ป่วยอาจจะมีผื่นจำนวนน้อย แต่บางรายมีผื่นมาก 
  3. ผื่นพบตามตัว แขนขา หน้าไม่ค่อยพบผื่น มักพบส่วนต้นของแขนขา ที่ใบหน้ามักพบครึ่งล่างมากกว่าครึ่งบนผื่นมักพบตามรอยบุ๋มของร่างกาย อย่าแกะหรือเกาผื่นเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ป่วยอาจจะมีไข้ ปวดท้อง อาจคันบริเวณผื่น อาการจะหายใน 3-5 วัน เด็กจะมีไข้ต่ำกว่าผู้ใหญ่

การรักษา

โรคติดเชื้อไวรัส

เพิ่มเพื่อน