ยารักษาเชื้อรา miconazole

 

ยา Miconazole ยาชนิดนี้ใช้รักษาโรค

ยานี้ใช้สำหรับ

วิธีใช้ยา 

 • ล้างมือให้สะอาด
 • หากเป็นสังคัง เชื้อราที่ผิวหนัง ฮ่องกงฟุตให้ทาวันละ 2 ครั้งเช้า เย็นหากเป็นเกลื้อนให้ทาวันละครั้ง อาการควรจะดีขึ้นใน 2-3 วัน
 • หากเป็น ติดเชื้อ candida เชื้อราตามลำตัว ให้ทายาประมาณ 2 สัปดาห์ หากเป็น ฮ่องกงฟุต ให้ทายาประมาณ 1 เดือน
 • ใช้ยาตามขนาดที่แพทย์สั่ง โดยทายาบนผิวหนังบริเวณที่มีการติดเชื้อและบริเวณโดยรอบ และถูเบาๆ เพื่อให้ยาดูดซึม ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ยา
 • เป็นยาใช้ภายนอกห้ามรับประทาน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ ไม่ควรหยุดยาก่อนระยะเวลาที่กำหนดแม้อาการจะดีขึ้น เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
 • ไม่ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผล พลาสเตอร์ หรือใช้เครื่องสำอาง โลชั่น หรือทายาอื่นบริเวณที่เป็นแผล ยกเว้นแพทย์มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
 • แจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน การติดเชื้อราบางชนิด เช่น กลากที่ผิวหนัง น้ำกัดเท้า ปกติใช้ระยะเวลาการรักษา 4 สัปดาห์ การรักษาการติดเชื้อราที่ขาหนีบปกติใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์
 • หลังอาบน้ำควรรีบเช็ดตัวให้แห้ง เนื่องจากเชื้อรามักเจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้น ควรสวมเสื้อผ้าที่ทำจากฝ้าย หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์

ชนิดของยา

เป็นยาทามีความเข้มข้น 2%วธีิใช้

ใช้ทาวันละสองครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนฮ่องกงฟุตต้องทา 4 สัปดาห

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • การแพ้ยา miconazole หรือยาอื่นๆ
 • มีโรคประจำตัวอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร 

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่พบได้แก่แพ้ยาทา ระคายเคืองผิวหนัง ยานี้อย่าให้เข้าตา

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที มีดังนี้ เป็นผื่นที่ผิวหนัง เกิดตุ่มที่ผิวหนัง ระคายเคืองที่ผิวหนังอย่างรุนแรง เกิดผื่นแดง แสบร้อนที่ผิวหนัง

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน ยารักษาเชื้อรา