ยารักษาเชื้อรา Terbinafine

 

Terbinafine

รูปแบบและขนาด

  • เป็นเม็ดขนาด 250 มก
  • เป็น granules มีขนาด 125 และ 184.5 มก

ใช้รักษาโรค

Onychomycosis เชื้อราที่เล็บ

  • ขนาดยาที่ใช้ 250 มก วันละครั้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แต่สำหรับนิ้วหัวแม่เท้าต้องใช้เวลา 12 สัปดาห์

เชื้อราที่ศีรษะ

  • หากน้ำหนักตัวมากกว่า 35 กกให้ 250 มก วันละครั้ง 6 สัปดาห์

ส่วนยาทาให้ทาวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์

โรคตับและโรคไตไม่ควรใช้ยาชนิดนี้