เชื้อราในปาก Oral thrush


เกิดจากการติดเชื้อรา Candida albican เชื้อราในปากอาจจะพบในคนปกติ กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ คือผู้ที่เป็นเบาหวาน โรคเอดส์ ผู้ที่ใช้ยาพ่น steroid ผู้ที่ใส่ฟันปลอมอาการจะมีผื่นสีขาวเป็นครีมที่ลิ้นกระพุ้งแก้ม

เชื้อราในปาก Oral thrush

เชื้อราในปากเกิดจากการติดเชื้อ Candida albicanทำให้มีเชื้อราสะสมในปากจะเห็นเป็นครีมสีขาวที่ลิ้น และกระพุ้งแก้ม และอาจจะกระจายไปยังเหงือก โคนลิ้น เมื่อแกะผื่นอาจจะมีเลือดออกและเจ็บ

เชื้อนี้ไม่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อราในปากได้แก่

 • ผู้ที่ใส่ฟันปลอม เนื่องจากไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง พบว่า7/10 ของคนที่ใส่ฟันปลอมจะมีเชื้อรา
 • ผู้ป่วยโรค HIV
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 และ2พบว่ามีการติดเชื้อราในปากมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า
 • ในเด็กทารกซึ่งอาจจะได้รับเชื้อตั้งแต่คลอด หรือได้รับเชื้อขณะดูดนมแม่
 • คนที่ใช้ยา steroid ชนิดพ่น
 • ได้รับเคมีบำบัด

เชื้อราในปาก

เชื้อราในปาก


อาการของคนที่มีเชื้อราในปาก

อาจจะไม่มีอาการอะไร

 • ตรวจพบคราบสีขาวในปากโดยเฉพาะบริเวณลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดานปาก
 • ปวดแต่ไม่มาก
 • อาจจะมีเลือดออกเมื่อขูดเอาคราบออกมา
 • ลิ้นไม่รับรส

ในรายที่เป็นรุนแรงเชื้ออาจจะแพร่ไปยังหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และปอด

การวินิจฉัย

หากเป็นการติดเชื้อราในปาก การวินิจฉัยทำได้โดยการดูลักษณะผื่น และอาจจะเอาไปส่องกล้องจุลทัศน์ หากเกิดที่หลอดอาหารอาจจะต้องส่องกล้อง

การรักษา

สำหรับคนที่แข็งแรง

ให้รับประทานโยเกตร์ชนิดไม่หวาน และดื่มน้ำให้มากเพื่อปรับสภาพให้สมดุล เชื้อราก็หายไปเอง

สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อาจจะต้องใช้ยารักษา ยาที่ใช้รักษามีทั้งยาเม็ด ยาอม ครีม การเลือกยาให้เหมาะสมกับตำแหน่งและอาการของโรค

การดูแลตัวเอง

 • ดูแลสุขอนามัยช่องปาก อ่านที่นี่
 • กรวกคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ โดยผสมเกลือครึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วกรวกคอและบ้วนทิ้ง

อ่านเรื่องการติดเชื้อรา อ่านเรื่องการรักษาเชื้อรา เชื้อราในปากของผู้ป่วยHIV

เพิ่มเพื่อน