การติดเชื้อราที่เล็บ Tinea ungium

สาเหตุเชื้อราที่เล็บ

เชื้อราที่เป็นสาเหตุมีด้วยกันหลายชนิด

  • เชื้อราตามผิวหนังกลุ่ม Dermatophyte เชื้อที่พบบ่อยคือ Trichophyton rubrum T rubrum T. interdigitale
  • พวกยีสต์เชื้อที่พบบ่อยคือ Candida albicans
  • เชื้อราบนดินได้แก่ Scopulariopsis brevicaulis

มักจะพบที่นิ้วหัวแม่เท้า และมักจะมีการติดเชื้อราที่อื่น เช่นเท้า หรือที่มือมาก่อน ผู้หญิงที่ไปทำเล็บตามร้านเสริมสวยมีโอกาสเป็นเชื้อราที่เล็บได้ง่าย

อาการของเชื้อราที่เล็บเชื้อราที่เล็บมีอาการได้หลายแบบ

  • เป็นเชื้อราที่ข้างเล็บจะพบเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลืองที่ด้านข้างของเล็บ
  • มีการหน้าตัวของเล็บ และมีขุยที่ใต้เล็บ Subungual hyperkeratosis
  • เป็นเชื้อราที่ปลายเล็บ
  • เป็นเชื้อราที่บนเล็บจะมีฝ้าขาวบนเล็บและมีหลุม.
  • เป็นเชื้อราที่โคนเล็บ
  • เชื้อรามีการทำลายเล็บ

การรักษาเชื้อราที่เล็บ

เชื้อราที่นิ้วทั่วไปรักษาง่ายกว่าเชื้อราที่เล็บนิ้วโป้ง หากเป็นเชื้อราที่นิ้วสองนิ้วและไม่มาก การใช้ยาทาแก้เชื้อราวันละ 1-2 ครั้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ก็ได้ผล และเมื่อผื่นหายก็ทาต่อสักระยะหนึ่ง แต่หากจะให้หายขาดจะต้องร่วมกับการใช้ยารับประทาน ปัจจุบันนิยมใช้ทั้งชนิดทาและรับประทาน

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา