a

อาหารกลุ่มโปรตีน

อาหาร ปริมาณ แคลอรี่
แฮม 1 แผ่น 46
ไก่ติดหนัง 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
หมูยอ 1ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
ซี่โครงหมู 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
หนังหมู 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
หมูย่าง 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
ไส้กรอก 1 แท่ง 30 กรัม 100
กุนเชียง 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
ปลาราดพริก TCB 1 กระป๋อง (150 กรัม) 480
หมูบด 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 50
เนื้อหมูมันน้อย 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) 35
เนื้อวัวไม่ติดมัน 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) 35
เนื้อเป็ด 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) 35
เนื้อไก่ 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) 35
ไข่เป็ด 1 ฟอง 70 กรัม 130
เต้าหู้หลอดตราKCF 1 หลอด 120 กรัม 60
เต้าหู้ไข่(ตราเกษตร) 1 หลอด 120 กรัม 70
เต้าหู้แข็ง 1 ก้อน 192 กรัม 210
ทูน่ากระป๋อง 1 กระป๋อง 175
ถั่วเขียว 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 41
ถั่วดำ 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 41.5
ถั่วแดง 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 39
ถั่วเหลือง 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 62.3
ถั่วเขียวซีก 1 ช้อนโต๊ะ 12.5 กรัม 42.5
เนื้อปลา 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 26
สันในหมูไม่ติดมัน 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 26
อกไก่ ไม่ติดมัน 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 26
เนื้อกุ้ง 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 26
เนื้อปู 1 ช้อนโต๊ะ 15 กรัม 26
ปลาป่น 1 ช้อนโต๊ะ 7 กรัม 30

 

พลังงานในเนื้อสัตว์ตามน้ำหนัก

ไก่, เนื้อ, สด 100 g. 219
ไก่ เนื้ออก, สด 100 g. 172
ไก่ น่องไก่, สด 100 g. 214
หนังไก่ต้ม-ย่าง 100 g. 453
ไก่ดำ,กึ๋น 100 g. 97
ไก่ดำ,น่อง เนื้อและหนัง 100 g. 122
ไก่ดำ,ปีก, เนื้อและหนัง 100 g. 147
ไก่ดำ, สะโพก, เนื้อและหนัง 100 g. 127
ไก่ดำ, หน้าอก, เนื้อและหนัง 100 g. 115
ไก่บ้าน,กึ๋น 100 g. 111
ไก่บ้าน,น่อง เนื้อและหนัง 100 g. 119
ไก่บ้าน,ปีก เนื้อและหนัง 100 g. 137
ไก่บ้าน,สะโพก 100 g. 124
ไก่บ้าน,หน้าอก เนื้อและหนัง 100 g. 127
ไก่ป่า,น่อง เนื้อ 100 g. 139
ไก่ป่า,ปีก เนื้อและหนัง 100 g. 188
ไก่ป่า,สะโพก, เนื้อและหนัง 100 g. 218
ไก่ป่า,หน้าอก เนื้อและหนัง 100 g. 178
เขียด 100 g. 43
แคบหมู (ไม่มีมัน) 100 g. 515
เป็ด, เนื้อ 100 g. 199
แย้, แห้ง 100 g. 254
วัว, เนื้อ, สด 100 g. 134
วัว, เนื้อเค็ม (ชิ้นเกลือ) 100 g. 139
วัว, เนื้อติดมัน, ทอด 100 g. 412
วัว, ลูกชิ้น, ทอด 100 g. 225
วัว, เหงือกวัว, ทอด 100 g. 417
แหนม 100 g. 185
หมูหยอง 100 g. 357
หมูสามชั้น, สด 100 g. 384
หมูสันนอก, สด 100 g. 198
หมูสันใน, สด 100 g. 143
หมูสันคอ, สด 100 g. 220
หมู, กระพาะ, สด 100 g. 155
หมู, ตับ, สด 100 g. 117
หมู, เนื้อ, สด 100 g. 108
หมู, ปอด, สด 100 g. 107
หมู, มัน, สด 100 g. 714
หมู, เลือด 100 g. 36
หมู, ลูกชิ้น, ทอด 100 g. 372
หมู, หนัง 100 g. 306
หมูยอ 100 g. 341
ไส้กรอกเวียนนา, ไก่ 100 g. 335
ไส้กรอกเวียนนา, หมู 100 g. 263
ไส้กรอกหมู, ทอด 100 g. 409
ไส้อั่ว 100 g. 420
โปรตีนเกษตร 100 กรัม 366