หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาที่ไม่ควรจะรับประทานในขณะตั้งครรภ์

 

 

สำหรับคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงและประสงค์จะตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได็ แต่สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำ ท่านควรจะปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลท่านว่ายาที่รับประทานอยู่จะมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ หรือมีผลเสียต่อการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ยาที่มีผลต่อการพัฒนาของเด็ก

อวัยวะของเด็กจะมีการพัฒนาในช่วงอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจน 3 เดือน ยาที่มีผลทำให้เกิดการพิการแต่กำเนิดเราเรียก Teratogenic ยาบางตัวอาจจะไม่ทำให้เกิดการพิการทางร่างกายแต่อาจจะมีผลทำให้ระบบประสาทหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดังนั้นท่านที่รับยาเป็นประจำต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ ตัวอย่างยาที่อาจจะมีผลต่อเด็กและการตั้งครรภ์