ยาที่ไม่ควรจะรับประทานในขณะตั้งครรภ์

 

 

สำหรับคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงและประสงค์จะตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได็ แต่สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำ ท่านควรจะปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลท่านว่ายาที่รับประทานอยู่จะมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ หรือมีผลเสียต่อการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ยาที่มีผลต่อการพัฒนาของเด็ก

อวัยวะของเด็กจะมีการพัฒนาในช่วงอายุตั้งแต่ปฏิสนธิจน 3 เดือน ยาที่มีผลทำให้เกิดการพิการแต่กำเนิดเราเรียก Teratogenic ยาบางตัวอาจจะไม่ทำให้เกิดการพิการทางร่างกายแต่อาจจะมีผลทำให้ระบบประสาทหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดังนั้นท่านที่รับยาเป็นประจำต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ ตัวอย่างยาที่อาจจะมีผลต่อเด็กและการตั้งครรภ์

 • ยาลดความดันโลหิต ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitors such as
  • benazepril (Lotensin),
  • captopril
  • enalapril
  • fosinopril sodium (Monopril),
  • lisinopril (Zestril, Prinivil),
  • lisinopril + hydrochlorothiazide (Zestoretic, Prinzide),
  • quinapril
  • ramipril
 • ยาแก้สิว
  • isotretinoin (Accutane, Retin-A).
 • การดื่มสุรา
 • ฮอร์โมนเพศชาย Androgens (male hormones).
 • ยาปฏิชีวนะ Antibiotics tetracycline (Achromycin), and doxycycline, and streptomycin.
 • ยาละลายลิ่มเลือด warfarin (Coumadin).
 • ยากันชัก Anticonvulsants
  • phenytoin (Dilatin),
  • valproic acid (Depakene, Valprotate),
  • trimethadione (Tridione),
  • paramethadione (Paradione), and
  • carbamazepine (Tegretol).
 • ยาแก้โรคซึมเศร้า Anti-depressant drug lithium (Eskalith, Lithob).
 • ยารักษาโรคเกาต์ Antimetabolite/anticancer drugs methotrexate (Rheumatrex) and aminopterin.
 • ยารักาาโรคข้ออักเสบ Antirheumatic agent and metal-binder (chelator) penicillamine (Cuprimine, Depen).
 • ยารักษาต่อมธัญรอยด์ Antithyroid drugs such as:
  • thiouracil/propylthiouracil and
  • carbimazole/methimazole.
 • Cocaine.
 • DES (diethylstilbestrol), a hormone.
 • Thalidomide (Thalomid) which was approved by the FDA for the treatment of a complication of leprosy (erythema nodosum leprosum).