วัคซีนป้องกันไข้เหลือง

วัคซีนป้องกันไข้เหลือง

โรคนี้พบมากในประเทศ Africaและประเทศกลุ่ม south america เช่นVenezuela,columbia,Guyanas มีสองชนิดคือ urbanและ jungle yellow feverพาหะนำโรคคือยุง Aedes aegypti

ใครควรรับการฉีดวัคซีน

  1. บุคคลที่มีอายุทากกว่า9เดือนที่ไปยังแหล่งแพร่เชื้อ
  2. เด็กอายุน้อยกว่า9เดือนหรือคนท้องควรได้รับวัคซีนเมื่อต้องไปในถิ่นที่เชื้อกำลังระบาด
  3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ขนาดที่ให้    0.5ml SC

ข้อควรระวังมีอะไรบ้าง

  1. เด็กอายุน้อยกว่า4เดือนพบผลข้างเคียงที่รุนแรงได้บ่อยควรรอจนเด็กอายุมากกว่า9เดือน
  2. คนท้องควรรอให้คลอดเสียก่อนถ้าจำเป็นต้องฉีดให้เปรียบเทียบผลดีและผลเสียก่อน
  3. ผู้ป่วยโรคต่อไปนี้ไม่ควรฉีดวัคซีนได้แก่ เอดส์ มะเร็ง ได้เคมีบำบัด รังสีรักษา กินยา steroid
  4. ไม่ควรให้วัคซีนกับคนซึ่งแพ้ไข่ขาว

 

 

เพิ่มเพื่อน