การคลำชีพขจร Pulse rate

การคลำชีพขจรหมายถึงการคลำเส้นเลือดเลือดแดงที่อยู่ให้ผิวหนังมากที่สุด เมื่อหัวใจบีบตัวเส้นเลือดที่เราคลำจะมีคลื่นมากระทบกับนิ้ว เมื่อหัวใจคลายตัวคลื่นที่มีกระทบจะลดลง เราเรียกว่าหัวใจเต้นหนึ่งครั้ง

ตำแหน่งที่ใช้คลำชีพขจร

เวลาเราคลำชีพขจรเราคลำอะไรบ้าง

 1. นับชีพขจรโดยมากเราจับแค่ 30 วินาทีแล้วคูณสองเป็นจำนวนครั้งต่อนาที
 2. ดูความสม่ำเสมอของชีพขจร ปกติชีพขจรจะเร็วหรือช้าแต่จะสม่ำเสมอ
 3. ความแรงของชีพขจร ปกติชีพขจรจะมีความแรงจนกระทั่งปลายนิ้วสัมผัสได้ การที่ชีพขจรเบาแสดงว่าหัวใจบีบตัวให้เลือดออกไปแต่ละครั้งน้อย

ชีพขจรของคนเราเต้นกี่ครั้ง

อัตราการเต้นของหัวใจ
ทารกและเด็ก 100-130
เด็ก-วัยรุ่น 80-100
ผู้ใหญ่ 60-100

อัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพขจรขึ้นกับ

 • อายุ หากอายุน้อยจะเต้นเร็ว อายุมากจะเต้นช้า
 • ไข้ หากมีไข้หัวใจจะเต้นเร็ว
 • อารมณื เครียดหรือโกรธก็จะเต้นเร็ว
 • ปริมาณสารน้ำในเลือด หากร่างกายขาดสารน้ำ เช่นอาเจียนหรือถ่ายเหลวหัวใจจะเต้นเร็ว
 • โลหิตจาง ผู้ที่มีจำนวนเม็ดเลือดแดงน้อยหรือที่เรียกว่าซีดจะมีการเต้นของหัวใจเร็วกว่าคนทั่วไป
 • หัวใจ หากหัวใจบีบตัวไม่ดี การเต้นของหัวใจจะเร็วกว่าปกติ
 • ยา ยาบางประเภทจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว เช่น ยาแก้หวัด ยารักาาหอบหืด
 • บุหรี่ กาแฟ

จากวิดิโอข้างล่างจะเป็นวิธีคลำชีพขจรที่ข้อมือ ให้นับจำนวนครั้งในสามสิบวินาทีแล้วคูสองจะได้อัตราการเต้นเป็นครั้งต่อนาที

เพิ่มเพื่อน