การนับการหายใจ

การนับอัตราการหายใจจะช่วยให้ท่านทราบว่าการหายใจเพียงพอหรือไม่ หากว่าการหายใจไม่เพียงพอร่างกายเราจะหายใจเร็วขึ้นและแรงขึ้น รูปข้างล่างเป็นการนับการหายใจ โดยเราจะสังเกตการเคลื่อนไหวของทรวงอก นับจำนวนครั้งในหนึ่งนาที

 

ปกติการถี่ของการหายใจขึ้นกับอายุ

  • ทารกแรกคลอดจะหายใจเฉลี่ย 44 ครั้งต่อนาที
  • เด็กทารกจะหายใจ 20-40 ครั้งต่อนาที
  • เด็กก่อนวัยเรียนประมาณ: 20–30ครั้งต่อนาที
  • เด็กวัยรุ่น16–25 ครั้งต่อนาที
  • ผู้ใหญ่ 12–20 ต่อนาที
  • ผู้ใหญ่ขณะออกกำลังกาย 35–45 ครั้งต่อนาที

เพิ่มเพื่อน