หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การสวมหน้ากากอนามัย

วิธีเลือกหน้ากากอนามัย

หน้ากากที่ไม่ควรเลือกใช้

ข้อที่ควรพิจารณาในการใช้หน้ากากอนามัย

ถ้าหากจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยให้กับเด็ก หรือผู้พิการท่าจะต้องคอยช่วยเหลือ

ขั้นตอนในการใส่หน้ากากอนามัย

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

หารใส่หน้ากากอนามัย

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน