การเว้นระยะห่างทางกายภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด19

การเว้นระยะห่างทางสังคม

เนื่องจากโรคโควิด19ติดต่อทางละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจซึ่งจะกระจายได้ไม่เกิดจากเมตร ดังนั้นการเว้นระยะห่างกัน 1 เมตรจะลดการแพร่เชื้อทางละอองฝอยเสมหะซึ่งมีได้หลายวิธีคือ

 1. การพูดคุยกันให้ยืนห่างกัน 1-2 เมตร และควรจะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 2. งดรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เช่น งานเลี้ยง ตลาดนัด สถานที่ออกกำลังกาย รถโดยสารประจำทาง ห้องอาหาร ห้องประชุม
 3. แยกกันรับประทานอาหาร ไม่ทานร่วมกัน และห้องที่รับประทานอาหารควรจะมีการระบายอากาศที่ดี
 4. เปลี่ยนระบบการทำงานเช่่น
 • การเข้างานเหลื่อมเวลากัน
 • การมาทำงานเร็วและกลับเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทาง
 • ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ social media แทนการพบหน้าโดยตรง
 • ใช้ระบบการโอนเงินแทนการจ่ายเงินหน้าเคาว์เตอร์
 • ทำงานที่บ้านแทนการทำงานที่หน่วยงาน
 • ใช้ประชุม online ทางอินเตอร์เนต
 • มีการนัดหมายล่วงหน้า
 1. จำกัดจำนวนคนในห้องอาหาร ห้องประชุม รถสาธารณะ รถประจำทาง
 2. จัดโต๊ะทำงาน หรือบ้านพักเพื่อให้มีระยะห่าง
 3. ใช้อุปกรณื หรือฉากกั้นให้เป็นสัดส่วน
 4. งดการไปเยี่ยม ให้ใช้โทรศัพท์หรือวิดีโอคอลล์แทน

เพิ่มเพื่อนเพื่อการสอบถามเพิ่ม

เพิ่มเพื่อน