การฉีดวัคซีนป้องกันการเจ็บป่วยของโรคโควิด

มีการศึกษาในประเทศอเมริกาถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในประเทศอเมริการายงานจากเว็บเอ็มดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

คนอเมริการ้อยละ 70 ได้มีการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มร้อยละ 60 ได้มีการฉีดวัคซีนสองเข็มและร้อยละ 18 ตัวเลขกันติดเชื้อของอเมริกาพบว่าค่าเฉลี่ยเจ็ดวันของการป่วยประมาณ 90,008 มากกว่าสัปดาห์ก่อนร้อยละ 18 และมีอัตราการนอนหลับพยาบาล 5600 คนมากกว่าสัปดาห์ก่อนร้อยละหก เสียชีวิตเฉลี่ยวันละวันละ 1000 คนได้มีการฉีดวัคซีนบูธเรียบร้อยแล้ว การระบาดของโควิด 19 รอบนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากประชาชนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทำให้มีอัตราป่วยอัตราต้องเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูง

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะให้ผลการตรวจโควิดเป็นบวกมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีน6เท่า การนอนโรงพยาบาลของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีสูงกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน9เท่า และมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน 14 เท่า

โดยพบว่า

ดังนั้นจึงเชิญชวนให้ท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อหน่วยงานเพื่อรับการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด