องค์การอาหารและยาของอเมริกาได้ออกคำเตือน


คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุน้อยและชอบซื้อยาให้ลูกรับประทานเมื่อเวลาที่ลูกป่วย กรุณาอ่านคำเตือนขององค์การอาหารและยาของอเมริกาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็ก

  • อย่าซื้อยาแก้หวัดหรือยาแก้ไอให้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีหากจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์
  • อย่านำยาที่ผลิตสำหรับผู้ใหญ่มาใช้กับเด็ก
  • เนื่องจากยาแก้หวัดหรือยาแก้ไอมีความเข้มข้นหลายขนาด ท่านต้องศึกษาว่าขนาดไหนเหมาะกับบุตรของท่าน
  • หากต้องใช้ยาหลายชนิด ท่านต้องรู้ส่วนประกอบของยาที่รับประทาน ซึ่งอาจจะมียาชนิดเดียวกันทำให้บุตรหลานท่านได้รับยาเกินขนาด
  • อ่านฉลากถึงส่วนประกอบของยา และวิธีการใช้ยา
  • การใช้ยาหลายชนิดอาจจะส่งผลเสียต่อทารกโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ
  • ให้ใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับขวดยาในการตรวงยาให้เด็ก ไม่ควรใช้ช้อนชาหรือช้อนโต๊ะในการตรวงยา
  • หากท่านไม่แน่ใจวิธีการตรวงยากรุณาปรึกษาแพทย์
  • ยาแก้หวัดหรือยาแก้ไอเป็นยาที่รักษาอาการเท่านั้น
  • หากอาการเด็กไม่ดีขึ้นท่านต้องปรึกษาแพทย์

 

เพิ่มเพื่อน