การป้องกันการติดเชื้อโควิดในครอบครัว


งดรับประทานอาหารร่วมกัน | งดพฤติกรรมเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด | ปรับสิ่งสิ่งแวดล้อม | ลดการพบปะผู้คน

ขณะนี้การระบาดของโควิด19ในประเทศไทยได้ระบาดอย่างหนักจนมียอดผู้ติดเชื้อเกือบหมื่นคน และกระจายไปทั่วประเทศ แหล่งระบาดหรือคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน การสอบสวนโรคบางครั้งก็ไม่ทราบว่าติดเชื้อจากแหล่งไหนทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้ยาก อาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิดก็มีตั้งแต่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย หรือรุนแรงจนทำให้เสียชีวิต เนื่องจากผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งไม่มีอาการดังนั้นเราจึงต้องคิดว่าคนที่เราติดต่ออาจจะติดเชื้อ จากการรายงานเรื่องการระบาดพบว่าการระบาดจะเกิดจาก การระบาดในครอบครัว ในตลาด ในที่ทำงาน ในแคมป์คนงานก่อนสร้าง เรามาดูกันว่าเราจะป้องกันการระบาดในครอบครัวได้อย่างไร

การป้องกันการติดเชื้อโควิดในครอบครัว

1 งดรับประทานอาหารร่วมกัน

เนื่องจากเชื้อนี้จะติดต่อง่ายมากเมื่อเราถอดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาหาร ดังนั้นควรจะปฏิบัติตัวเองขณะรับประทานอาหารดังนี้

 • ไม่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • ควรมีช้อนกลางของแต่ละบุคคล
 • ตักอาหารแล้วแยกกันรับประทาน
 • อาหารที่สั่งซื้อจากร้านควรจะอุ่นก่อนรับประทาน

2งดพฤติกรรมเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด

 • งดการจูบ การหอมแก้ม
 • งดการสวมกอด
 • งดการจับมือ
 • งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่นผ้าเช็กหน้า แก้วน้ำ
 • ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้กันน้อยกว่าหกฟุต
 • เมื่อเลี้ยงเด็กเล็กให้งดการหอมแก้มเด็ก
 • ไม่เอามือจับบริเวณใบหน้า ศรีษะ แคะจมูกหรือลูบผม
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์หรือน้ำสบู่บ่อยๆ
 • ให้ล้างมือทุกครั้งที่จับต้องของที่คนทำงานสัมผัสก่อนหน้านี้เช่นจาน ขาม ช้อนหรือโทรศัพท์
 • สำหรับผู้ที่ทำงานนอกบ้านก่อนเข้าบ้านให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลล์เจล เช็ดทำความสะอาดกระเป๋า โทรศัพท์ของใช้ส่วนตัวก่อนนำเข้าบ้าน
 • อาหารหรือพัสดุที่มีการส่งจากแหล่งอื่น เวลาไปรับต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ให้สวมถุงมือ หรือเมื่อรับพสดุมาให้แกะกล่องออกและนำไปทิ้ง หลังจากนั้นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลล์ หลังจากนั้นจึงแกะพัสดุออกแล้วจึงล้างมืออีกครั้ง ทำความสะอาดพัสดุแล้วจึงนำเข้าบ้าน หากเป็นอาหารแกะพัสดุนำอาหารใส่จาน แล้วจึงล้างมือและนำอาหารไปอุ่นไปอุ่น
 • การถอดหน้ากากอนามัยต้องจับที่สายห้ามจับที่ผ้า แล้วพับใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงแล้วจึงนำไปทิ้ง หลังจากนั้นล้างมือด้วยสบู่

3ปรับสิ่งสิ่งแวดล้อม

 • ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • หากเปิดเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดเครื่องดูดอาการเพื่อให้อากาศมีการถ่ายเท หรือติดเครื่องฟอกอากาศ หรือเปิดระบายอากาศ /เปิดให้แสงส่องเข้า (หากทำได้) เป็นระยะ เป็นการระบายอากาศเก่าออก
 • ผู้ที่ทำงานนอกบ้านให้นั่งอยู่ตำแหน่งท้ายของทิศทางลม
 • แยกห้องนอน และห้องน้ำสำหรับผู้ที่ทำงานนอกบ้าน
 • ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ เช่นราวบันได ลูกบิด กีอกน้ำ สายชำระ
 • หากมีห้องน้ำห้องเดียวผู้ที่ทำงานนอกบ้านจะเข้าเป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆบ่อย
 • ควรจะใช้กระดาษเช็ดมือแทนผ้า หากเป็นผ้าเช็ดมือให้เปลี่ยนบ่อยๆและต้มที่อุณหภูมิ 90 องศา หรือทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก

การป้องกันการติดเชื้อโควิด

4ลดการพบปะผู้คน

 • หากไม่มีความจำเป็นไม่ต้องมาเยี่ยมถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ญาติ หรือคนรู้จัก เพื่อนบ้าน ให้โทรศัพท์ในการติดต่อแทน
 • หากจำเป็นต้องพูดคุยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และใช้เวลาในการพูดคุยไม่เกิน 15 นาทีในระยะที่ยืนห่างสองเมตร หากห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตรให้คุยไม่เกินห้านาที เดินหนีคนที่ไม่สวมหน้ากาก
 • หากต้องรวมกลุ่มให้จัดในที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
 • หากจัดในห้อง ห้องจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนคน และต้องมีการระบายอากาศให้มีการถ่ายเทอากาศ
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • งดการนำบุคคลอื่นเข้าบ้านหากไม่จำเป็น เช่น ช่าง คนตัดต้นไม้ ช่างล้างแอร์ หากจำเป็นต้องนำช่างเข้าบ้านจะต้องมีการป้องกันโดยเคร่งครัด ก็ต้องเตรียมการเพื่อให้ปลอดภัยมากที่สุด

หากจำเป็นต้องมีช่างมาซ่อมบ้าน

 • ตรวจสอบประวัตการฉีดวัคซีน ควรเลือกช่างที่ฉีดวัคซีนครบ
 • ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจ ATK
 • เริ่มโดยการเตรียมสถานที่ ปิดประตูห้องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • ปิดเครื่องปรับอากาศ
 • เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • เปิดเครื่องดูดอากาศในห้องน้ำ และพัดลมดูดควันในห้องครัว
 • ห้องที่ก๊อกรั่วก็นำผ้าหรือวัถุอื่นๆออกให้มากที่สุด
 • จัดพัดลมเปล่าออกหน้าต่างเพื่อให้การถ่ายเทอากาศให้มากที่สุด
 • เปิดเครื่องฟอกอากาศ
 • ส่วนสมาชิกก็ให้สวมหน้ากาก และไปอยู่บริเวณที่ไกลจากทางเดินของช่าง
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับการซ่อมให้พร้อม
 • เมื่อช่างมาถึงจะต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ไม่สัมผัสพื้นผิวโดยไม่จำเป็น
 • ก่อนเข้าบ้านจะต้องใช้แอลกอฮอลล์ล้างมือ
 • ให้สวมหน้ากากขณะอยู่ในบ้านห้ามถอดหน้ากากโดยเด็ดขาด
 • และไม่ความจับราวบันได
 • จะดูช่างอยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปอยู่ในห้องที่ช่างอยู่จะยืนคุยกับช่างห่างสองเมตรและสวมหน้ากาก
 • การจ่ายเงินจะใช้วิธีโอนผ่าธนาคาร

เมื่อเสร็จงาน

 • จากความรู้ที่ว่าเชื้อจะอยู่ในอากาศ5นาที อยู่บนพื้นผิวเรียบได้24-48ชั่วโมง อยู่บนผ้าหรือกระดาษได้8ชั่วโมง หลังช่างออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงจึงใช้ผ้าชุบน้ำสบู่เช็ดตามพื้นผิวสัมผัส ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำสบู่ และยังสวมหน้ากากต่อเป็นเวลาสองชั่วโมง ป้องกันเต็มที่ดดยไม่ประมาท
 • เปิดพัดลมดูดควัน พัดลมดูอากาศ และเปิดพัดลมที่หน้าต่างต่ออีกสองชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ
 • ให้สวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่ห้องเดียวกันโดยเฉพาะอยู่ใกล้กันน้อยกว่า 2 เมตร
 • ไม่ใส่แมสซ้ำ
 • เวลาใส่แมสต้องตรวจสอบให้แมสกระชับกับใบหน้าจุดที่ลมจะเข้าคือบริเวณสันจมูกและบริเวณแก้ม
 • ระวังพฤติกรรมถอดแมสรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำในที่มีคนมาก หรือที่แออัด

 

เพิ่มเพื่อน