หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ลองโควิด


ลองโควิดคืออะไร | อาการของลองโควิด | สาเหตุของกลุ่มอาการ ลองโควิด | ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด ภาวะลองโควิด | เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นลองโควิด | ภาวะแทรกซ้อนของโควิด-19 | เมื่อเป็นโควิด-19 จะมีปัญหากับอวัยวะใดบ้าง |


ลองโควิด

ลองโควิด เป็นอาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิด แต่ยังคงมีอาการของโควิดนานเกิน 12 สัปดาห์

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ ผู่ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ และสามารถหายได้เอง อาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ และมักจะหายขาดภายใน 12 สัปดาห์  แต่มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังคงมีอาการของโรคโควิด19 นานกว่า 12 สัปดาห์ เราเรียกว่า ลองโควิด (Long COVID) หรือ

ลองโควิดคืออะไร

เป็นกลุ่มอาการของโรคโควิด19ที่คงอยู่นานมากกว่า 12 สัปดาห์ อาการจะพบได้หลายอวัยวะและหลายระบบ สาเหตุเนื่องจากร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้หมด หรือเกิดจากขบวนการอักเสบอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่เป็นลองโควิดคือผู้ที่มีอาการต่อเนื่องหลังจากการติดเชื้อโควิด19ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

อาการของลองโควิด

อาการของลองโควิดแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราแบ่งอาการตามระบบดังนี้

อาการระบบหายใจของลองโควิด

อาการทางระบบหัวใจของลองโควิด

• ความดันโลหิตสูง  
• ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว  
• เจ็บหน้าอก

อาการทั่วๆไปของลองโควิด

อาการทางระบบประสาทของลองโควิดอาการทางระบบทางเดินอาหารของลองโควิด

อาการระบบกล้ามเนื้อของลองโควิด

อาการทางจิตของลองโควิด

อาการทางหูคอจมูกของลองโควิด

อาการทางผิวหนังของลองโควิด

อาการที่พบได้บ่อยของโรคนี้คือ:

สาเหตุของกลุ่มอาการ ลองโควิด

สำหรับสาเหตุของอาการลองโควิดยังไม่มีการรายงานแน่ชัด แต่จากผลการศึกษาคาดว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านี้

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด ภาวะลองโควิด

จากการเปรียบเทียบผลสำรวจในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรค COVID-19 จะพบว่าผู้ที่ติเชื้อแบบอาการไม่รุนแรง มักหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ หรืออาจใช้เวลาในการฟื้นตัวนานถึง 6 สัปดาห์หลังติดเชื้อครั้งแรก

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะลองโควิดได้แก่

ความรูนแรงระหว่างติดเชื้อหรือระยะเวลาที่มีอาการไม่มีความสัมพันธ์กัลการเกิดภาวะลองโควิด 

ถึงไม่มีเชื้อแต่หากมีอาการเหล่านี้ ก็ควรไปพบแพทย์

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นลองโควิด

สำหรับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิดแต่ยังมีอาการหลายอย่างไม่หาย ทำให้เกิดความกังวลว่าตนเองหายจากโควิดหรือยัง หรือติดเชื้อโควิดใหม่ เมื่อไปพบแพทย์แพทย์จะทำการซักประวัติและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับตรวจร่างกาย เช่น วัดความดันโลหิต, วัคอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจ, ตรวจการทำงานของปอด ตรวจการทำงานของหัวใจ, เจาะเลือดเพื่อตรวจดูค่าการทำงานของตับ ไต ธาตุเหล็ก ตรวจเม็ดเลือด และอาจรวมถึงการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือตรวจปัสสาวะด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะตรวจไม่พบเชื้อโควิด

แต่ร่างกายยังอาจฟื้นฟูได้ไม่เต็มร้อย ดังนั้นผู้ที่หายจากโควิดจะต้องดูแลตนเองหลังออกจากโรงพยาบาล โดยเลือกกินอาหารดีต่อสุขภาพ นอนหลับให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ จำกัดปริมาณคาเฟอีน และหากสังเกตเห็นว่ามีอาการผิดปกติควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาให้ตรงกับสาเหตุของอาการที่เป็นอยู่

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ไม่ว่าจะรุนแรงมากหรือน้อย หรือมีโรคประจำตัวสามารถเกิดภาวะลองโควิดได้ แต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการโอกาสที่จะเกิดลองโควิดมีน้อย เราจะสงสัยว่าเป็นกลุ่มลองโควิดจะต้องมี

จะตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการต่างๆ หากไม่สามารถหาสาเหตุของอาการจึงจัดว่าเป็น ลองโควิด

หากเริ่มสังเกตว่าตนเองมีอาการผิดปกติรุนแรง เช่น อาการหายใจไม่ออกแย่ลงกว่าเดิม, เริ่มมีภาวะสับสน มีปัญหาการรับรู้ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางกายส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็น หรือการพูด นี่เป็นสัญญาณว่าควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

การป้องกันภาวะลองโควิด

เมื่อท่านเป็นโรคโควิด19 ท่านก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลองโควิดยังไม่มียาหรือการรักษาใดๆที่จะลดการเกิดลองโควิดวิธีการที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดการติดเชื้อโควิด เพราะผู้ที่ฉีดวัคซีนจะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อประมาณร้อยละ5 เมื่อติดแล้วก็จะมีอาการไม่มาก หายเร็ว และมีโอกาสเกิดภาวะลองโควิคต่ำ

 

ภาวะหลังติดเชื้อโควิด โพสต์โควิด (Post-COVID Conditions) 

การรักษาภาวะโพสต์โควิด

ภาวะโพสต์โควิดจะต้องวินิจฉัยแยกออกจากโรคที่มีอันตรายอื่นหรือสาเหตุอื่นก่อน ควรปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล ซึ่งจะซักประวัติ วัดความดันโลหิต / ชีพจร เจาะเลือดตรวจ หรือเอกซเรย์ปอด โดยภาวะนี้มักดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น แต่ละโรงพยาบาลควรจัดทีมสหวิชาชีพติดตามอาการของผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว  การฉีดวัคซีนหลังติดเชื้อโควิดก็ทำให้ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งมีอาการดีขึ้น

และวิธีการป้องกันภาวะโพสต์โควิดที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19

ภาวะแทรกซ้อนของโควิด-19

ผลข้างเคียงจากโรคโควิด

ผู้ป่วยโควิด-19 อาจมีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ได้แก่ ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (ประมาณ 15% ของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไตวายเฉียบพลัน ตับอักเสบเฉียบพลัน ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท / จิตใจ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  

รวมทั้งกลุ่มอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบ (Multisystem inflammatory Syndrome: MIS) เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆ หรือ ‘แพ้ภูมิตัวเอง’ โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ถ่ายเหลว ไตวาย ช็อก หลังป่วยเป็นโควิด-19 และหายแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ จะสามารถพบได้นานกี่เดือน

ผลข้างเคียงจากการรักษาโควิด-19

บางอาการอาจคล้ายกับผลข้างเคียงจากการนอนโรงพยาบาลนานด้วยโรคอื่น ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงมักต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต เมื่อพ้นระยะวิกฤตมาแล้วจะเกิดภาวะ ‘หลัง ICU’ (Post-intensive Care Syndrome: PICS) เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู

เมื่อเป็นโควิด-19 จะมีปัญหากับอวัยวะใดบ้าง

แม้ว่าโรคโควิด-19จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอด แต่ก็สามารถเกิดอวัยวะอื่นๆซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ ลองโควิด อวัยวะที่อาจจะกระทบได้แก่

 

สอบถามได้ที่นี่ เพิ่มเพื่อน

https://www.scientificamerican.com/article/a-tsunami-of-disability-is-coming-as-a-result-of-lsquo-long-covid-rsquo/

https://www.uclahealth.org/medical-services/long-covid

https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/what-is-covid-19/long-covid/

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/long-term-effects-of-coronavirus-long-covid/

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-longer-term-effects-long-covid

https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/what-is-covid-19/long-covid/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351

https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-covid#management
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/long-term-effects-of-coronavirus-long-covid/
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/coronavirus-and-your-health/long-covid