หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มต้นการระบาดที่ประเทศจีน และมีการกลายพัรธ์เป็นสายพันธ์ Alpha Beta Delta จนล่าสุดเมื่อ 26 พฤษจิการยน 2564 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศมีไวรัสกลายพันธ์ที่เรียกว่า Omicron (B.1.1.529)ซึ่งมีการกลายพันธ์ที่โปรตีนหนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่วัคซีนส่วนใหญ่ใช้โปรตีนหนามทำวัคซีน เมื่อมีการกลายพันธ์ที่โปรตีนหนามจึงคาดการณ์ว่าวัคซีนที่ผลิตต่อสายพันธ์ดั่งเดิมจะใช้ได้ผลหรือไม่ จึงได้มีการศึกษาถึงประสิทธฺภาะของวัคซีน และประสืทธิภาพของการให้วัคซีนเข็มสาม หรือเข็มบูท

วัคซีนเข็มกระตุ้น

ทาง NHS England จึงได้มีการศึกาาประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด

ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดอยู่

ประเทศอังกฤษใช้วัคซีนดังนี้

พบว่าประชาชนอายุมากกวาส20ปีฉีดครบสองเข็มร้อยละ60 ส่วนผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีฉีดสองเข็มร้อยละ80 และมีนโยบายให้ฉีดเข็มสามหรือเข็มบูทด้วย Pfizer หรือ Moderna ขนาดครึ่งโดษโดยเริ่มฉีดกับคนที่อายุมากกว่า 50 ปี และกลุ่มเสี่ยง ต่อมาได้ขยายให้ฉีดเข็มสามกับผู้ใหญ่ทุกคนโดยให้ฉีดห่างจากเข็มสอง 6 เดือน ต่อมาเมื่อมีการระบาดของ Omicron จึงให้ฉีดเข็มกระตุ้นหลังเข็มที่สองไปแล้ว สามเดือน

การศึกษาจะศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีน ที่ 2-9, 10-14, 15-19, 20-24และมากกว่า 25สัปดาห์ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มสามจะดูประสิทธิภาพที่ 1-2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

ผู้ที่ได้รับ Astra 2 เข็ม

ภูมคุ้มกันต่อเชื้อโคโรน่า เดลต้าหลังฉีดวัคซีน

ผู้ที่ได้ Pfizer 2 เข็ม

ภูมคุ้มกันต่อเชื้อโคโรน่า เดลต้าหลังฉีดวัคซีน

บทสรุป

การศึกษาของบริษัท Pfizer ได้ข้อสรุปดังนี้

คำถาม(เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ)

ควรจะฉีดวัคซีนเข็มสามหรือเข็มบูทหรือไม่

ควรจะฉีดวัคซีนเข็มสามครับเพราะวัคซีนที่ประเทศไทยเริ่มต้นฉีดคือ Sinovac Sinopharm Astra Pfizer ทุกชนิดเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพของวัคซีลดลง ขณะนี้เชื้อที่กำลังระบาดยังเป็นสายพันธ์เดลต้าซึ่งภูมิที่เกิดจากวัคซีนยังป้องกันโรคได้ ส่วนไวรัlโคโรน่าโอไมครอนการฉีดเข็มสามหรือเข็มบูทซึ่งทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 25 เท่าซึ่งน่าจะป้องกันเชื้อโคโรน่ากลายพันธ์ได้ และยังป้องกันป่วยหนักหรือป้องกันการเสียชีวิต

ควรจะฉีดเข็มกระตุ้นเมื่อไร

ระยะเวลาที่จะฉีดกระตุ้นขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด

ควจะใช้วัคซีนชนิดไหน

จะใช้วัคซีนชนิดไหนขึ้นกับวัคซีนเรื่มต้น

สำหรับของกระทรวงสาธารณสุขตารางการฉีดเข็มกระตุ้น

วัคซีนเข็มกระตุ้น

อย่างไรก็ตามการป้องกันจักรวาลยังมีความสำคัญในการป้องกันโรค