การป้องกันโควิด19 แบบครอบจักรวาล universal prevention

ส่วนของผู้เขียนแบ่งการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลออกเป็น

 1. การป้องกันมาตราฐาน
 2. การป้องกันส่วนบุคคล
 3. การป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว
 4. การป้องกันการติดเชื้อในที่ทำงาน

 

การป้องกันครอบจักรวาล

 

1การป้องกันติดเชื้อมาตรฐาน Standard Prevention

การป้องกันติดเชื้อมาตรฐาน Standard Prevention เป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด19 ได้แก่

การล้างมือ

การล้างมือเป็นมาตรการที่สำคัญในการควบคุมโรคระบาดแต่คนละเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติ การทำความสะอาดมืออาจจะใช้สบู่กับน้ำ หรือใช้แอลกอฮอลล์ล้าง

การล้างมือด้วยน้ำและสบู่จะมี 7 ขั้นตอน

การล้างมือ

ส่วนการใช้แอลกอฮอล์ก็จะมีรายละเอียดการล้างดังนี้

การใช้แอลกอฮอลล์ล้างมือ

 • หากพบสกปรกที่มือชัดเจนให้ใช้สบู่และน้ำล้าง
 • หากไม่พบสิ่งสกปรกชัดเจนให้ใช้แอลกอฮอลล์หรือสบู่และน้ำ

จะล้างมือเมื่อไร

 • ให้ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
 • ล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือ
 • ล้างมือเมื่อสัมผัสจุดเสี่ยง

จุดสัมผัสที่ต้องล้างมือ

อ่านเรื่องการล้างมือ 

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

การเลือดอุปกรณืป้องกันตนเองต้องพิจารณาจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ

หน้ากากอนามัย

โรคโควิด19 แพร่เชื้อจากคนสู่คนทางละอองฝอยของสารคัดหลั่งจากทางเดิน หายใจและการสัมผัสเชื้อไวรัสการสวมหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย

 • ให้ล้างมือก่อนและหลังใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสหน้ากากอนามัย
 • ให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยคลุมทั้ง จมูก ปาก และคาง
 • เมื่อใช้หน้ากากอนามัยเสร็จให้เก็บไว้ในกล่อง หรือทำความสะอาด
 • ไม่ใช่หน้ากากที่มีวาวล์

หน้ากากอนามัย

เมื่อไรจึงจะใส่หน้ากากอนามัย

เราควรสวมหน้ากากในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือใกล้กับคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 • ควรจะสวมหน้ากากอนามัยในที่ที่แออัด มีคนมากและการถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่น ตลาด รถโดยสาร ในห้องประชุม
 • ในอาคารซึ่งไม่ทราบว่าใครติดเชื้อบ้าง

การเลือกชนิดหน้ากากอนามัย

การเลือกหน้าชนิดกากอนามัยขึ้นกับพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความใกล้ชิดกับคน โดยปกติใช้เพียงหน้ากากชนิด surgical mask หรือหน้ากากผ้าอ่านเรื่องหน้ากากอนามัยหน้ากากทางการแพทย์ surgical mask

ผู้ที่จะสวมหน้ากากทางการแพทย์ควรจะเป็นคนที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
 • ผู้ที่ติดเชื้อโควิด
 • ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด
 • กลุ่มเสี่ยงที่ต่อการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อโควิด ได้แก่ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่ในสถานที่แออัดซึ่งไม่สามารถเว้นระยะห่าง 1 เมตร

หน้ากากผ้า

 • ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ไม่มีอาการ และอยู่ในพื้นที่แออัดไม่สามารถเว้นระยะห่างหนึ่งเมตร เช่นสถานที่ทำงาน
 • คนที่ต้องทำงานใกล้ชิดผู้อื่น เช่น พนักงานเก็บเงิน ประชาสัมพันธ์ พนักงานเสริฟ
 • ผู้ที่อยู่ในรถสาธารณ สถานที่สาธารณ

ถุงมือ

โดยปกติก็ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่หากเรามีกิจกรรมที่มีโอกาศมือจะปนเปื้อน เช่นการดุแลผู้ป่วย หรือการไปตลาดต้องจับวัตถุมากมายทำให้มีโอกาศสัมผัสเชื้อ ก็ควารใส่ถุงมือ เมื่อเสร็จภาระกิจให้ถอดถุงมือ หลังจากนั้นก็ต้องล้างมือทุกครั้ง

หน้ากากกันเสมหะ หรือแว่นตา face shield or goggles

จะใส่ในกรณีที่ต้องมีการสัมผัสเสมหะ สารคัดหลั่ง หรือเลือด โดยทั่วไปหากเราเว้นระยะห่าง2เมตรก็ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่หากต้องไปดูแลผู้ป่วยที่มีการไอ หรือการไปดูดเสมหะคนไข้ก็จำเป็นต้องใส่ ข้อสำคัญต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง

เสื้อคลุมกันติดเชื้อ

เสื้อคลุมจะใช้ในหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องมีการดูดเสมหะ หรือผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ สำหรับประชาชนมีความจำเป็นในการใช้เสื้อคลุมไม่มาก สำหรับคนที่เข้าในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ สถานที่แออัด เมื่อกลับถึงบ้านให้ถอดชุดที่ใส่และอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่และน้ำก็เพียงพอไอ

การดูแลเรื่องการไอ

เชื้อโควิด19ติดต่อผ่านเสมหะขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อไอเสมหะจะออกมาพร้อมเชื้อ เสมหะขนาดใหญ่จะปลิวไปได้ไกลประมาณ1.5เมตร ดังนั้นการป้องกันการระบาดผู้ที่ไอควรจะใส่หน้ากากอนามัย หากไม่มีหน้ากาก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือทิสชู่ปิดปากปิดจมูก หรือใช้แขนเสื้อปิด ไม่ควรใช้มือเปล่าปิด เมื่อไอเสร็จให้รีบล้างมือ

 


การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

 

การทำความสะอาดการฆ่าเชื้อโควิด

 

จะทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคดี

เชื้อไวรัสที่มากับเสมหะขนาดใหญ่จะอยู่ในอากาสได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากนั้นเชื้อจะอยู่บนพื้นผิวสัมผัสเชื้อไวรัสที่อยู่บนพื้นผิวจะได้ได้นานเป็นชั่วโมง หรือเป็นวันขึ้นกับลักษณะของพื้นผิว อุณหภูมิและความชื้น การทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่จะช่วยลดปริมาณเชื้อลงได้ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก็จะลดจำนวนเชื้องโรคได้ ข้อแนะนำในการทำความสะอาด

 • พื้นที่ผิวที่ไม่ได้มีการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้สบู่หรือผงซักฟอกทำความสะอาดก็เพียงพอ
 • การทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อไม่ควรทำให้เกิดละออง โดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดแทนการใช้สเปย์
 • ก่อนทำการฆ่าเชื้อต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง
 • การผสมน้ำยาต้องทำตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด
 • ในพื้นที่มีกำลังมีการระบาด และพื้นผิวนั้นมีการสัมผัสบ่อยก็อาจจะต้องทำความสะอาด และมีการฆ่าทำลายเชื้อด้วย
 • สารที่นำมาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้กันได้แก่ Sodium hypochlorite และ alcohol
 • เมื่อทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เมื่อจะมาทำให้พื้นที่ไม่เสี่ยงให้เปลี่ยนน้ำยาและผ้าสำหรับทำความสะอาด
 • หลังจากทำความสะอาด ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และตากให้แห้ง
 • ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น หากจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรอง HEPA

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ

การเว้นระยะห่างทางกายภาพสามารถทำได้หลายวิธี

 • การเว้นระยะหางทางกายภาพ
 • การเว้นระยะห่างด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน

อ่านการเว้นระยะห่างทางสังคมที่นี่

การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม

การระบาดของโรคโควิดมักจะเกิดในที่คนอยู่รวมกันเกิดความแออัด มีการพูดหรือตะโกนเสียงดัง หายใจแรง ที่สำคัญการระบายอากาศไม่ดี การแก้ไข

 • หลีกเลี่ยง 3Cs คือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท close มีคนอยู่แออัด crowded และอยู่กันใกล้ชิด close contact
 • ควรพบปะผู้คนในสถานที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
 • หากต้องอยู่ในห้องที่อากาศถ่ายเทไม่ดี ให้เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ติดเครื่องปรับอากาศก็แกไขโดยการเปิดประตูหรือหน้าต่าง หรือติดพัดลมระบายอากาศเพื่อให้มีอากาศจากภายนอกเข้ามายังห้อง
 • สำหรับห้องที่อากาศถ่ายเทไม่ดีไม่ควรจะใช้พัดลมเพราะจะทำให้เชื้อมีการกระจาย
 • การตรวจสอบการถ่ายเทอากาศโดยการวัดคาร์บอนไดออกไซด์

2การแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด19ได้ง่าย

 • การใช้มือจับใบหน้า หรือใช้นิ้วขยีตา แคะจมูก
 • การสวมหน้ากากไม่ถูกต้อง เช่นเอาไว้ใต้คาง หรือไม่คลุมจมูก หรือการใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ
 • การดื่มน้ำ สุรา หรือสูบบุหรี่ร่วมกัน
 • การรวมกลุ่มรับประทานอาหารพร้อมกัน
 • การจับมือหรือการกอกกัน
 • การใช้ของส่วนตัว หรืออุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ร่วมกันโดยไม่ล้างมือ
 • ไม่พกหน้ากากอนามัย หรือแอลกอฮอลล์เมื่อออกนอกบ้าน
 • การไม่ทำความสะอาดมือเมื่อจับพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยนอกบ้าน
 • พฤติกรรมชอบสังสรร เที่ยวกลางคืน รวมกลุ่มเล่นการพนัน
 • หยิบจับสารพัดโดยไม่ล้างมือ
 • ดื่มหรือรับประทานอาหารในที่ประชุมซึ่งมีคนอยู่กันมาก
 • ไม่เว้นระยะห่างโดยเฉพาะกับคนป่วย
 • ไม่สวมหน้ากากเมื่อคุยกับคนแปลกหน้า

3การป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว

4การป้องกันการติดเชื้อในที่ทำงาน

เพิ่มเพื่อน