jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

amitriptyline ยารักษาโรคซึมเศร้า (depression) ภาวะวิตกกังวล (anxiety)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรค 

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาamitriptyline 

1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร คอ หรือหลัง พูดช้า พูดลำบาก เดินลากเท้า อาการสั่น มีไข้ หายใจลำบาก หรือกลืนอาหารลำบาก ผื่นคัน ตัวหรือตาเหลือง หัวใจเต้นไม่ปกติ

2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  มีดังนี้ ไม่สบายท้อง ท้องผูก เหนื่อย อ่อนเพลีย ง่วงซึม รู้สึกตื่นเต้น หรือเป็นกังวล นอนไม่หลับ ฝันร้าย ปากแห้ง ผิวไวต่อแสงมากขึ้น ความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงไป ถ่ายปัสสาวะลำบาก มองภาพไม่ชัด สมรรรถภาพทางเพศลดลง เหงื่อออกมาก

การเก็บรักษายาamitriptyline 

ทบทวนวันที่ 28/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google