อาการก๊าซในกระเพาะ

อาการท้องอืดเป็นอาการที่พบบ่อยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไป อาการท้องอืดอาจจะมีได้หลายความหมายบางท่านให้ประวัติเรอบ่อย บางท่านมีอาการแน่ท้อง ท้องบวม หรือผายลมบ่อย

ในระบบทางเดินอาหารของเราจะมีก๊าซประมาณ 1000-2000 cc ต่อวัน ส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ carbon dioxide, hydrogen, methane สาเหตุที่สำคัญคือการที่เรากลืนก๊าซเข้าไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากเรากลืนอาหารหรือดื่มอย่างรีบร้อน ความกังวล และน้ำดื่มที่มี carbonated ก๊าซอีกส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในลำไส้สร้างจากอาหารที่ย่อยไม่หมด

ปกติก๊าซในลำไส้จะไม่มีกลิ่น แต่อาจจะเกิดกลิ่นในกรณีที่เชื้อโรคในลำไส้ทำให้เกิดก๊าซ sulfur จึงเกิดกลิ่นได้ ซึ่งเป็นตัวที่แยกระหว่าก๊ายที่เกิดจากการกลืนหรือก๊าซที่เกิดในลำไส้

ร่างกายเรามีวิธีการกำจัดก๊าซส่วนเกินโดยการเรอ การผายลม(ปกติเราจะผายลมวันละ 14 ครั้ง)

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดก๊าซในท้องมาก