ภาพมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

โครงสร้างของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ลำไส้ใหญ่

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแต่มักจะพบร่วมปัจจัยต่างๆดังนี้