หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การออกกำลังกาย

การออกกำลังหมายถึงกิจกรรมที่ทีกระทำแล้วทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิต การออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง

หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

ฟิตเนส Physical Fitness

ร่างกายจะมีความฟิตจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ห้าองค์ประกอบ ฟิตเนส

เริ่มต้นออกกำลัง

การเริ่มต้นการออกกำลังจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่เมื่อออกจนเป็นนิสัยจะก่อให้เกิดผลดีในระยะยาว อ่านเริ่มต้นออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลัง

ประโยชฯ์ของการออกกำลังกายคือสุขชกายและสุขใจ อ่านประโยชน์การออกกำลังกายที่นี่

ความปลอดภัยในการออกกำลังกาย

ความปลอดภัยในการออกกำลัง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินสุขภาพตัวเอง การเลือกวิธีการออกกำลัง การเลือกอุปกรณ์การออกกำลัง และ ขั้นตอนออกกำลังกายที่ถูกต้อง อ่านความปลอดภัยในการออกกำลังที่นี่

การออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายประจำและต่อเนื่องจะทำให้สุขภาพดี อ่านที่นี่

เมื่อไรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลัง

ท่านที่อายุ45 ปีที่ไม่เคยออกกำลัง เป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูงหรือเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย อ่านที่นี่

ทำไมต้องออกกำลัง

การออกกำลังจะทำให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และยังป้องกันโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า อ่านที่นี่

การออกกำลังกายมากไป

การออกกำลังกายพอเหมาะจะทำให้สุขภาพดี การออกกำลังมากไปอาจจะอันตรายต่อสุขภาพ อ่านที่นี่

ระยะเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสม

ระยะเวลาการออกกำลังกาย จะขึ้นกับความหนักของการออกกำลังกาย หากออกแบบเบาๆจะต้องออกกำลังกายนานกว่า ผู้ที่ออกกำลังกายแบบหนัก อ่านที่นี่

การประเมินความหนักของการออกกำลัง

ความหนักของการออกกำลังกายจะแบ่งเป็นสามระดับ ตามการเต้นของหัวใจ เป้าหมายต้องออกกำลังให้หัวใจเต้นประมาณ80 % ของหัวใจเป้าหมายอ่านที่นี่

วิธีการออกกำลังกาย

การเลือกการออกกำลังจะต้องคำนึงถึงอายุ เพศ โรคประจำตัว สุขภาพโดยทั่วไป และเป้าหมายการออกกำลังขั้นตอนในการออกกำลังกาย อ่านที่นี่

การป้องกันการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บจากการออกกำลังจะหมายถึงการเกิดโรค การบาดเจ็บของข้อ กล้ามเนื้อ อ่านที่นี่อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย

Icon

การออกกำลังกายจะบอกว่าออกมากออกน้อย เราจะนับการเต้นของหัวใจว่าเต้นได้ถึงเป้าหมายหรือไม่ อ่านที่นี่

ลมแดด

โรคลมแดดเป็นกลุ่มอาการที่ร่างกาย ไม่สามารถจัดการกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลม หากรักษาไม่ทันอาจจะมีอันตรายถึงชีวิต อ่านที่นี่

ตะคริว

อาการตะคริวเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดตัว อย่างต่อเนื่องทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ สาเหตุอาจจะเกิดจาก กล้ามเนื้อทำงานอย่างต่อเนื่อง และอาจจะเกิดจากการเสียสมดุลของเกลือแร่ อ่านที่นี่

โรคที่มากับคนที่ไม่ออกกำลังกาย

ขณะป่วยควรออกกำลังกายหรือไม่

ขณะเจ็บป่วยไม่ควรจะออกกำลังกายเพราะจะทำให้โรคเป็นมากขึ้น ควรจะพักจนอาการดีขึ้น หากพักเกินสองสัปดาห์เวลาเริ่มออกกำลังกายควรจะเริ่มเบาๆก่อน และหากท่านเป็นโรคเรื้อรังควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

จริงหรือไม่ที่การออกกำลังกายโดยการเดินดีพอพอกับการวิ่ง

การเริ่มต้นออกกำลังควรใช้วิธีเดิน เนื่องจากจะไม่เหนื่อยมาก ปวดข้อไม่มาก และลดน้ำหนักได้ ส่วนการวิ่งจะเป็นการออกกำลังที่คุณเตรียมร่างกายไว้พร้อม เพราะการวิ่งจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ทำให้เหนื่อย มีการปวดข้อ ดังนั้นการออกกำลังโดยการเดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลัง คนอ้วน คนที่มีโรคประจำตัว แต่สำหรับการวิ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีโรค และต้องการความฟิต

คนท้องควรจะออกกำลังหรือไม่

คนท้องควรออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ออกกำลังกายแบบเบาๆโดยการเดิน ไม่ควรจะวิ่ง ไม่ควรยกของหนัก รายละเอียดอ่าน การออกกำลังในคนท้อง

จะรู้ได้อย่างไรว่าออกกำลังมากไป

ท่านสามารถสังเกตขณะออกกำลังกายว่ามากไปหรือไม่ โดยสังเกตอาการดังต่อไปนี้

หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดการออกกำลังกายสองวัน และให้ลดระดับการออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ การออกกำลังเพื่อให้หัวใจแข็งแรง การออกกำลังกับโรคไต การออกกำลังในน้ำ การออกกำลังในโรคเบาหวาน