/

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

Raynaud's phenomenonRaynaud's phenomenon

ภาพที่ท่านเห็นเป็นภาวะ Raynaud's phenomenon บริเวณที่สัมผัสกับอากาศหรือน้ำเย็นโดยเฉพาะมือจะมีอาการปวด และปลายนิ้วจะมีสีเขียวภาพที่เห็นคือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วก้อยมือซ้ายเห็นเป็นสีเขียว

การรักษา