dermatitis

1

 

ผื่นมีการอักเสบหลังจากได้ยาทา

ผิวหนังอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากการแพ้ยา และมีการติดเชื้อที่ผิวหังทำให้มีน้ำเหลืองไหล


 

เพิ่มเพื่อน