ยารักษาเชื้อรา Econazole

 

เป็นยารักษาเชื้อราในกลุ่ม Azole ซึ่งมียา fluconazole, ketoconazole, itraconazole,และ miconazole ยานี้ใช้เป็นยาทาที่ผิวหนัง

ยานี้ใช้รักษาโรคอะไร

วิธีการใช้ยาEconazole

ยานี้ใช้ทาผิวหนังวันละ 1 ถึง 2 ครั้ง เช้าและเย็น โรคติดเชื้อบางชนิดต้องทายานานถึง 6 สัปดาห์ต้องปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ให้ล้างบริเวณที่จะทาให้สะอาด ปล่อยจนแห้ง ทายาและถูจนยาละลายหายไป ต้องทาให้ครอบคลุม แม้ว่าอาการจะดีขึ้นอย่าหยุดยาก่อนแพทย์สั่งก่อนใช้ยาEconazoleต้องบอกอะไรแก่แพทย์บ้าง

  • หากท่านแพ้ยาในกลุ่มนี้ท่านต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง
  • หากท่านมีโรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยาอะไรต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง
  • หากท่านขาดประจำเดือน หรือตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ผลข้างเคียงของยามีอะไรบ้าง

  • คัน
  • ระคายเคือง
  • ปวดแสบร้อน
  • ผิวแดง

หากมีอาการดังกล่าวให้ไปพบแพทย์

การเก็บรักษาEconazole

ปิดฝาให้แน่เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้น และร้อน


ยารักษาเชื้อรา  

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน ยารักษาเชื้อรา