ยารักษาเชื้อรา

ยารักษาเชื้อราชนิดทาTopical  antifungal agents แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามสูตรโครงสร้างดังนี้

 1. Polyenes เช่น nystatin , natamycin
 2. Azolesเช่น econazole, ketoconazole, miconazole, clotrimazole, butoconazole, croconazole, fenticonazole เป็นต้น
 3. Allylamines  ftifine และ terbinafine
 4. Thiocarbamates เช่น tolnaftate
 5. Morpholine เช่น amorolfine
 6. Hydroxypyridenesเช่นciclopirox, clamine

ยาที่ใช้ทารักษาเชื้อราที่ผิวหนัง

ยารักษาเชื้อรากลุ่ม Azole

ยาในกลุ่มนี้ใช้รักษาการติดเชื้อราโดยเฉพาะติดเชื้อรุนแรง หรืออาจจะมีข้อบ่งชี้ตามความเห็นของแพทย์ ยาในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยข้อที่ควรจะคำนึงก่อนการใช้ยา

ก่อนการตัดสินใจใช้ยาทุกครั้งควรจะถามแพทย์ถึงผลดีผลเสียของการใช้ยา เพื่อชั่งน้ำหนักว่าควรจะใช้ยาหรือไม่ การใช้ยาควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

 • ต้องบอกแพทย์ทุกครั้งว่าแพ้ยาอะไร เคยแพ้ยาในกลุ่มไหนบ้าง และควรจะจดชื่อยาที่แพ้ไว้ทุกครั้ง
 • การตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากว่าสงสัยหรือตั้งครรภ์ จากการทดลองในสัตว์พบว่าการให้ยาเชื้อราในกลุ่ม azole ขนาดสูงจะทำให้เกิดความพิการ จากการใช้ itraconazoleในคนท้อง อาจจะทำให้เกิดความพิการในทารก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ และควรจะใช้ยาคุมกำเนิดระหว่างรักษาเชื้อราด้วยยานี้ และให้คุมกำเนิดต่อไปอีก 2 สัปดาห์หลังจากหยุดยารักษาเชื้อรา
 • การให้นม เนื่องจากยานี้จะผ่านไปทางน้ำนม ดังนั้นต้องปรึกาาแพทย์ก่อนการใช้ยานี้ระหว่างการให้นม
 • เด็กสามารถใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัย แต่ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยากลุ่มนี้
 • คนชรา เนื่องจากยังไม่ได้มีการศึกษาการใช้ยาในผู้สูงอายุ ดังนั้นการใช้ยานี้ควรจะระมัดระวัง

การใช้ยานี้อย่างถูกต้อง

 • ยาเม็ด Ketoconazole และ itraconazole ควรรับประทานหลังอาหารทันที
 • ยาน้ำ itraconazole ควรจะรับประทานตอนท้องว่าง
 • สำหรับคนที่มีกรดในกระเพาะอาหารน้อย ควรจะละลายยาในสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพือ่ให้การดูดซึมยาดีขึ้น

ยาชนิดรับประทาน

การใช้ยาทา


การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา

ผิวหนังติดเชื้อรา