jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การบริหารร่างกายในขณะใช้คอมพิวเตอร์


  1. Sidebend: Neck Stretch การยืดกล้ามเนื้อคอ

  1. Diagonal Neck Stretch การยืดกล้ามเนื้อคอ
  1. Shoulder Shrug ขยักไหล่
  1. Executive Stretch
  1. Foot Rotation ป้องกันโรคชั้นประหยัด

 

  1. Wrist Stretch เหยียดข้อมือ
  1. การนวดมือ
  • ขณะนั่งปล่อยมือข้างลำตัว สลัดมือลงอย่างช้า ทำบ่อยๆ
  • นวดผ่ามือด้วยนิ้วมือทั้งด้านในและด้านนอก ควรนวดก่อนทำงาน
  • นวดนิ้วมือโดยนวดจากโคนนิ้วไปเล็บ

ชมวิดิโอสาทิตการออกกำลังกายในที่ทำงาน