การบริหารตา

Eye Comfort Exercises 

 • กระพริบตาบ่อยๆเพื่อให้น้ำตาไหลและหล่อลื่นดวงตา
 • หาวบ่อยๆเพื่อให้น้ำตาไหลหล่อลื่นดวงตา
 • หาเวลามองแสงธรรมชาติบ้าง

 

Palming

 • นั่ง เอาข้อศอกยันบนโต๊ะ การบริหารตา
 • โน้มตัวไปข้างหน้า
 • ผ่ามือปิดตา
 • ปิดตา
 • หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ กลั้นไว้ 4 วินาที
 • ให้ทำซ้ำ 30 วินาที

Eye Movements การเคลื่อนไหวของตา

 • ปิดตา
 • กรอกตาขึ้นลงอย่างช้าๆ
 • ทำซ้ำ 3 ครั้ง
 • ปิดตา
 • กรอกตาไปทางซ้าย ขวา อย่างช้า
 • ทำซ้ำ 3 ครั้ง

Focus Change 

 1. นำนิ้วห่างจากหน้า 2-3 นิ้ว
 2. มองตรงปลายนิ้ว
 3. เคลื่อนนิ้วให้ห่างออกไป
 4. หลังจากนั้นมองไปไกลๆ แล้วกลับมามองที่ปลายนิ้ว
 5. นำนิ้วเคลื่อนเข้าหาตัว และมองตาม
 6. มองไกลอีกครั้งหนึ่ง
 7. ทำซ้ำ 3 ครั้ง