หัวใจเต้นเร็วจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิต


ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีอาการคงทีเมื่อหัวใจเต้นเร็วจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นช้า รายงานนี้ตีพิมพ์ใน Canadian Cardiovascular Congress 2010 โดย Dr Sherryn Rambihar โดยศึกษาผู้ป่วยทั้งหมด 30,000 กว่าคนโดยศึกษาทั้งหมด 56 เดือนโดยถือว่าหากหัวใจเต้นเร็วมากกว่า 70 ครั้งต่อนาที่เป็นเกณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า

  • ผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นมากกว่า 70 ครั้งต่อนาที จะมีอัตราการเสียชีวิต จากโรคหัวใจสูงกว่าผู้ที่มีหัวใจเต้นช้าจาก41% เป็น 58%
  • อัตราการเสียชีวิตของคนที่หัวใจเต้นเร็ว จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าจากร้อยละ 34%เป็น47%
  • มีอัตราการเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มจาก 53%เป็น 63%

ผู้วิจัยได้แนะนำว่า

การที่จะให้หัวใจเต้นช้าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่การงดบุหรี่และการออกกำลังกาย เพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีการเต้นของหัวใจสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ และคนที่ออกกำลังกายจะมีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้ออก

ความเห็นเพิ่มเติม

ควรจะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่ การออกกำลังกาย การงดบุหรี่ การควบคุมอาหาร โรคอ้วน โรคเบาหวาน การออกกำลังกายจะทำให้หัวใจแข็งแรงและเต้นช้ากว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

 

เพิ่มเพื่อน