การคำนวณค่าทางการแพทย์

เป็นการคำนวณค่าต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ ค่าที่เรานำมาคือ

การคำนวณปริมาณยาหรือน้ำเกลือ