น้ำผึ้งช่วยลดอาการไอในเด็ก


 

น้ำผึ้งได้มีการนำมาใช้ในการรักษาอาการไอในไข้หวัด แต่ยังไม่การศึกษาอย่างจริงจังถึงผลการรักษา นอกจากนั้นการให้ยาแก้ไอในเด็กก็ต้องระวังไม่ให้มากไปเพราะอาจจะเกิดเสมหะแห้ง หรือเด็กอาจจะซึม จึงได้มีการศึกษาถึงผลดีของการให้น้ำผึ้งเพื่อช่วยอาการหวัด

  • การศึกษาเริ่มเมื่อมีนาคม-กันยายน 2006 จำนวน130 คนแต่มี105 คนที่ได้ข้อมูลครบอายุเด็ก 2-18 ปี ระยะเฉลี่ยประมาณ4.16 วัน
  • การศึกษาโดยใช้น้ำผึ้ง ยาแก้ไอกลิ่นน้ำผึ้ง และไม่ได้รับยา
  • การศึกษาจะดูความรุนแรงของการไอ ความถี่และการนอนหลับของเด็ก

ผลการศึกษาพบว่า

  • น้ำผึ้งสามารถลดความรุนแรง ความถี่ของการไอและมีการนอนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับยาแก้ไอกล่นน้ำผึ้งและกลุ่มที่ไม่ได้ยา
  • แต่เมื่อเทียบผลการรักษาไม่ต่างกัน

ผู้ศึกษาแนะนำว่า ต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงผลดี และการใช้ยาแก้ไอที่ใช้ในปัจจุบันก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ น้ำผึ้งราคาถูกและจากการศึกษาเบื้อต้นก็ได้ผลดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

December 3 issue of the Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

 

เพิ่มเพื่อน