ยาแก้ปวด ibuprofen และยาแก้ปวด lumiracoxib (COX-2 inhibitor )เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะได้รับยาต้านเกล็ดเลือด aspirin ได้มีการศึกษาโดย Dr Michael Farkouh ที่ Mount Sinai School of Medicine, New York, NY โดยศึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ได้รับaspirin และมีโรคข้อเสื่อมได้รับยา ibuprofen,naproxen หรือ lumiracoxib โดยศึกว่าว่าผู้ป่วยกลุ่มใดจะเกิดโรคหัวใจมากกว่ากัน ผลการศึกษาพบว่า

จากการศึกษาเมื่อปี 2004 พบว่าการใช้ยา ibuprofen,naproxen หรือ lumiracoxib ในผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ พบว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจไม่แตกต่างกัน

  • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและไม่ได้รับ aspirin พบว่าการได้รับยา naproxen จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยที่สุด
  • สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ aspirin อัตราการเกิดโรคหัวใจในกลุม ibuprofen จะสูงกว่ายาอื่น
  • อัตราการเกิดโรคหัวใจโดยรวมพบว่า naproxen จะต่ำกว่ายาอีกสองชนิด

Cardiovascular outcomes in high-risk patients with osteoarthritis treated with ibuprofen, naproxen, or lumiracoxib. Ann Rheum Dis 2007: DOI:10.1136/ard.2006.066001.

ความเห็น

หากเจ็บปวดไม่มากให้รับประทานยาแก้ปวดเช่น paracetamol ก่อน หากไม่หายให้เลือก naproxen ก่อนเลือกยาแก้ปวดชนิดอื่น 17/04/2007

ยาNSAIDเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ยาทาและยารับประทานได้ผลเท่ากัน