ยาแก้ปวดลดการอักเสบ Ibuprofen

ชื่อสามัญ  Ibuprofen 

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

ก่อนจะใช้ยา ibuprofen จะต้องแจ้งแพทย์

 • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
 • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
 • เป็นนิ่วในไต
 • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • สูบบุหรี่
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • เป็นโรค SLE
 • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
 • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)

อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา ibuprofen ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่ไม่รุนแรง

 • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง ท้องผูก แน่นท้อง
 • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
 • ผื่นคันเล็กน้อย
 • เสียงดังในหู

หากท่านแพ้ย่กลุ่ม NSAIDs. ท่านไม่ควรจะใช้ยาชนิดนี้


ก่อนรับประทานยาจะต้องแจ้งแพทย์อะไรบ้าง

 • ไม่ควรใช้ยานี้ก่อนหรือหลังการผ่าตัดเบียงเบียนหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
 • ยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และกระเพาะอาหารทุลุ ดังนั้นจะต้องระวังในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน

ดังนั้นการใช้ยานี้อย่างปลอดภัยจะต้องแจ้งอาการดังต่อไปนี้ให้แพทย์ทราบ

 • ประวัติการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหัวใจ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติโรคกระเพาะอาหาร หรือเคยมีเลือดออกทางเดินอาหาร
 • โรคตับ และหรือโรคไต
 • โรคลมชัก
 • โรคหอบหืด
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • ริดสีดวงจมูก

ความปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม D ไม่ควรให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ไตรมาศสุดท้ายเพราะอาจจะมีผลเสียกับทารก สำหรับผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีไม่ควรจะใช้ยานี้


รับประทานยา ibuprofen จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง

 • หากท่านรับประทานแอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบท่านไม่ควรจะรับประทานยา ibuprofen เพราะยา Ibuprofen จะลดประสิทธิภาพของยาแอสไพรินในการป้องกันโรค หากจำเป็นต้องรับประทานยา Ibuprofen ให้ท่านรับประทานยา Ibuprofen ก่อนรับประทานยาแอสไพริน 8 ชั่วโมง หรือหลังจากรับประทานแอสไพรินไปแล้ว 30 นาที
 • หากท่านจะรับยาแก้ปวดหรือยาแก้หวัดให้อ่านสลากยา หรือถามเภสัชกรว่ามียากลุ่ม NSAIDs หรือไม่
 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา

รับประทานร่วมกับยาอื่นจะเกิดผลเสียอย่างไร

 • ยาต้านโรคซึมเศร้าเช่น citalopram, escitalopram , fluoxetine , fluvoxamine , paroxetine , หรือ sertraline เพราะจะทำให้เลือดออกง่าย
 • ไม่ควรรับประทาน Ibuprofen ร่วมกับยา NSAIDs ชนิดอื่น
 • ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE Ihbitors Angiotensin blocking
 • Lithium
 • ยาขับปัสสาวะ
 • ยากดภูมิคุ้มกัน methotrexate
 • steroids (prednisone and others)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin


ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ใช้บรรเทาอาการและลดการอักเสบของโรคข้อเสื่อม
 • ใช้บรรเทาอาการและลดการอักเสบของโรครูมาตอยด์
 • ยานี้ใช้สำหรับแก้ปวด แก้ไข้ ปวดศีรษะไมเกรน ข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน

วิธีใช้ยา 

 • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3 – 4 ครั้ง การรักษาอาการข้ออักเสบอาจต้องใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์
 • ยานี้เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน ให้รับประทานยาตามที่ระบุไว้ในฉลาก
 • ควรรับประทานยานี้หลังอาหารทันทีหรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 • หลังจากรับประทานยาแล้ว ไม่ควรอยู่ในท่านอนราบในช่วง 10-20 นาที เนื่องจากยาอาจระคายเคืองหลอดอาหารได้
 • เมื่อต้องการระงับอาการปวด รับประทานทุก 4–6  ชั่วโมง 
 • สำหรับอาการปวดประจำเดือน หากรับประทานทันทีที่เริ่มปวด จะทำให้หายปวดได้เร็วขึ้น
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs