ยาแก้ปวดลดอักเสบ Naproxen

Naproxen เป็นยาต้านอักเสบกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ออกฤทธิ์โดยการลดฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดการอักเสบและอาการปวด Naproxenจะใช้รักษาอาการปวด เช่นข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ โรคเกาต์ ปวดประจำเดือน

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

ก่อนจะใช้ยา Naproxen จะต้องแจ้งแพทย์

 • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
 • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้ยมบุตร
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
 • เป็นนิ่วในไต
 • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • เป็นโรค SLE
 • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
 • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)


ข้อสำคัญก่อนใช้ยานี้

 • การรับประทานยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดออกทางเดินอาหาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
 • ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม NSADIs

หากมีอาการแน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย บวมหน้าหนังตา ให้หยุดยาทันที


หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • มีอาการแน่หน้าอก หายใจเหนื่อย พูดไม่ชัด มีปัญหาการทรงตัว หรือการมองเห็น
 • อ่จาระดำ ถ่ายเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด
 • ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
 • บวม น้ำหนักเพิ่ม
 • ปัสสาวะน้อยลง
 • คลื่นไส้อาเจียน แน่นท้อง ตัวเหลือง ปัสสาวะเข้ม
 • เลือดออกง่าย หรือมีจ้ำเลือด
 • มีผื่นขึ้นตามตัว ผิวหนังลอก
 • ไข้ปวดศีรษะ ชัก

ผลข้างเคียงที่พบแต่อาการไม่มากได้แก่

 • แน่นท้อง จุกเสียดหน้าอก ท้องร่วง ท้องผูก
 • แน่ท้อง มีก๊าซในท้อง
 • มึนศีรษะ ปวดศีรษะ
 • ผื่นคัน
 • ตามัว
 • มีเสียงในหู

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาNaproxen

ยา Naproxen ใช้รักษาหรือบรรเทาโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้

 • ใช้รักษาโรครูมาตอย์ rheumatoid arthritis
 • ใช้บรรเทาอาการปวดจากข้อเสื่อม osteoarthritis
 • ใช้บรรเทาอาการปวดของโรค ankylosingspondylitis
 • ใช้บรรเทาอาการปวดของภาวะเอ็นอักเสบ tendonitis
 • ใช้บรรเทาอาการปวดของโรค bursitis
 • ใช้บรรเทาอาการปวดสำหรับโรคเกาต์ gout
 • ใช้รักษาอาการปวด
 • บรรเทาอาการปวดประจำเดือน

ชนิดของยาNaproxen

การใช้ยาชนิดนี้ต้องระวังเพราะมีด้วยกันหลายรูปแบบ

 • เม็ดขนาด 270 มก
 • เม็ดออกฤทธ์ช้าขนาด 375 มก
 • เม็ดขนาด500 มก
 • ชนิดน้ำเชื่อม 125 มก/ 1 ชช

ขนาดและวิธีใช้Naproxen

โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า-เย็น การรักษาข้ออักเสบอาจใช้เวลานานถึง 2-3 สัปดาห์

 • ขนาดที่ใช้รับประทานครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง
 • การรับประทานยาครั้งแรกอาจจะรับครั้งละ 2 เม็ด หลังจากนั้นจึงรับประทาน 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง
 • ให้รับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
 • โรคเกาต์ ควรเริ่มรักษาด้วยขนาด 750 มก. ต่อไปให้เพียง 250 มก. ทุก 8 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อย

 • แน่นท้อง แสบท้อง ท้องร่วง
 • เวียนศีรษะ มึนงง
 • คันตามตัว
 • มีเสียงในหู

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์
สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B (ประเภท D เมื่อตั้งครรภ์เดือนที่ 6-9 และใกล้คลอด)

ก่อนจะใช้ Naproxyn จะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง

 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยเฉพาะการใช้ยาในขนาดสูงเป็นระยะเวลานาน และไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ในขณะที่ใช้ยานี้หากเกิดอาการเจ็บหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบ หรืออ่อนแรงตามัวจะต้องปรึกษาแพทย์
 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบอาหาร เช่นเลือดออก หรือกระเพาะอาหารทะลุ ดังนั้นหากมีอาการปวดท้อง หรือเลือดออกจะต้องปรึกษาแพทย์
 • ไม่ควรจะซื้อยาแก้หวัดรับประทานเอง และควรอ่านสลากยาทุกครั้ง หากมียากลุ่ม NSAID ก็ไม่ควรจะรับประทาน
 • ไม่ควรจะดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกทางเดินอาหาร
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆเพราะจะเสี่ยงต่อผิวไหม้

ความปลอดภัยการใช้ยาสำหรับคนตั้งครรภ์ จัดอยู่ในกลุ่ม C ต้องแจ้งแพทย์หากคุณมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ยานี้ในคนตั้งครรภ์ไตรมาศ3

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs