หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคไวรัสตับอักเสบ ดี Hepatitis D (Delta) Virus 

การแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบดี ต้องอาศัยการแบ่งตัวของไวรัสตับอักเสบบี

อาการ

ผู้ป่วยมักจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบ ดี พร้อมกันผู้ป่วยจะมีอาการของตับอักเสบที่รุนแรงและมีโอกาสที่เป็นตับวายเสียชีวิตได้ส่วนผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ก่อน แต่ไดรับไวรัสตับอักเสบ ดี ภายหลังผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และตับแข็ง

การติดต่อ

เหมือนไวรัสตับอักเสบ บี

การวินิจฉัยการกระจายของโรค

แผนทีแสดงการกระจายของไวรัสตับอักเสบ ดี สีแดงพบมาก สีเหลืองพบปานกลาง สีเขียวพบน้อย สีเทาพบน้อยมาก

การป้องกัน

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ด้วยการลดความเสี่ยง และการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

การตรวจการทำงานของตับ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ