การตรวจการทำงานของตับ


การตรวจสมรรถภาพของตับLiver Function Test

หน้าที่ของตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่และมีหน้าที่ในการสร้างสารที่มีความสำคัญต่อร่างกายเช่น สารห้ามเลือด น้ำตาล โปรตีน ภูมิคุ้มกัน และยังทำหน้าทีกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย การเจาะเลือดโดยทั่วไปต้องการดูว่าตับมีการอักเสบหรือไม่ แต่แพทย์จะสั่งตรวจการทำงานตับในกรณีตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือ บวม 

เมื่อไรแพทย์จะสั่งเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ

แพทย์จะสั่งตรวจเลือดการทำงานของตับเมื่อมีอาการหรืออาการแสดงว่าเป็นโรคตับ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับ

อาการแสดงโรคตับอักเสบ 

 • อ่อนแรง อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร ไม่อยากอาหาร
 • ปวดท้อง,แน่นชายโครงข้างขวา ท้องบวมมีน้ำในท้องหรือท้องมาน
 • ภาวะดีซ่าน (Jaundice) คือมีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • ปัสสาวะสีเข้ม
 • คันที่ผิวหนัง

ผู้ที่มีความเสี่ยงการโรคตับ

 • ผู้ที่มีประวัติหรือมีโอกาสเป็นไวรัสตับอักเสบ
 • ดื่มดื่มสุราหรือเบียร์มาก
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับ
 • เมื่อท่านรับประทานยาที่อาจจะมีผลข้างเคียงทำให้ตับอักเสบ เช่น Statin INH Rifampinหรือสมุนไพร หรือวิตามิน ในปริมาณและขนาดที่อาจจะสามารถทำลายตับได้
 • ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน และ/หรือ เป็นเบาหวาน

การตรวจการทำงานของตับ

ตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับได้แก่ Total protein

โปรตีนนี้สร้างในตับ มีหลายโรคที่ทำให้ค่าโปรตีนนี้สูงหรือว่าต่ำได้แก่ โรคตับ โรคไต มะเร็ง ขาดอาหารโปรตีนที่ตรวจได้แก่

 1. Globulin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับและเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อสู่กับเชื้อโรค ค่านี้ต่ำอาจจะพบได้ในหลายๆโรค นอกเหนือจากโรคตับ
 2. Albumin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ หากตับเกิดเสียหายก็ไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนชนิดนี้ทำให้โปรตีนนี้ต่ำเป็นผลให้เกิดอาการบวมที่เท้า และทั่วร่างกายค่าปกติ 3.4 - 5.4 g/dL. เราอาจจะพบว่าค่านี้ต่ำกว่าปกติในภาวะ
 • ท้องมานหรือมีน้ำในท้อง ascites
 • ถูกไฟไหม้ burns (extensive)
 • โรคไตอักเสบ glomerulonephritis
 • โรคตับ เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง liver disease ( hepatitis, cirrhosis,)
 • ลำไส้ไม่ดูดซึมอาหาร malabsorption syndromes
 • ขาดอาหาร malnutrition
 • ไตรั่ว nephrotic syndrome
 1. Prothrombin ( factor II ) เป็นโปรตีนที่สร้างในตับทำหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัว การวัดค่าโปรตีนนี้จะวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด โดยปกติใช้เวลา 10-15 นาที หากการแข็งตัวของเลือดใช้เวลานานกว่านี้แสดงว่าตับเกิดการเสียหายหรืออาจจะเกิดจากยาหรือขาดวิตามินเค Prothrombin time
 2. การตรวจ Enzyme จากตับ ได้แก่ ALT และ AST เป็น Enzymeในตับที่ช่วยในการสร้าง aminoacid และโปรตีน หากมีการทำลายหรือการอักเสบของตับจะมีการหลั่ง enzyme ออกจากตับสู่กระแสเลือด Alanine aminotransferase [ALT] หรือ SGPT (serum glutamate pyruvate transaminase) เป็นโปรตีนที่พบมากในตับ และไต พบน้อยในกล้ามเนื้อ หัวใจและตับอ่อน หากตรวจพบว่าระดับ ALT สูงพบได้ในโรค ตับอักเสบ ตับแข็ง

Asparate aminotransferase [AST] หรือ SGOT (serum glutamic-oxaloacetic transaminase) พบในตับ ไต และเนื้อเยื่ออื่น หากตรวจพบว่าระดับ AST สูงพบได้ในโรคหัวใจ โรคตับ ออกกำลังกายมากเกินไป

 • ALT และค่า ASTสูงไม่เกิน 1.5 เท่าอาจจะพบได้ในคนปกติ
 • ALT และค่า ASTอาจจะสูงขึ้นในคนอ้วนทั้งนี้เนื่องจากคนอ้วนจะมีไขมันเกาะที่ตับ เมื่อน้ำหนักลดลงค่าก็จะลดลง

โรคที่ทำให้ค่าทั้งสองสูง

 • ไวรัสตับอักเสบ Viral hepatitis
 • ตับอักเสบจากการดื่มสุรา
 • ตับอักเสบจากยาหรือสมุนไพร
 • ตับอักเสบจากโรคแพ้ภูมิ
 • ไขมันฟอกตับ Fatty liver
 • Inherited liver diseases
 • เนื้องอกในตับ Liver tumors
 • หัวใจวาย Heart failure
 1. Gamma Glutamic Transpeptidase
 2. Alkaline phosphatase[ALP ]
 3. lactic dehydrogenase test
 4. alfa-fetoprotein

การตรวจการทำงานของตับเมื่อมีการอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของทางเดินน้ำดี

เมื่อทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดจะมีการขึ้นของ enzyme ของตับเช่น

 1. Gamma Glutamic Transpeptidase เป็นโปรตีนที่พบมากในตับหากตรวจพบว่าระดับ Gamma GT สูงพบได้ในโรคตับ ดื่มสุรา นิ่วในถุงน้ำดี คนอ้วน ไขมันพอกตับ
 2. Alkaline phosphatase[ALP ] พบในกระดูก ลำไส้ ไต ตับและรก ค่า ALP จะสูงในภาวะที่ตับถูกทำลายหรือโรคกระดูก หัวใจวาย ไทรอยด์เป็นพิษ การเตรียมตัวการเจาะเลือดแพทย์จะแนะนำให้งดอาหาร 10-12 ชั่วโมง นอกจากนั้นอาจจะจำเป็นต้องหยุดยาที่มีผลต่อ ALP ได้แก่
 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยาแก้ปวดกลุ่ม narcotics
 • ยาลดความดันโลหิต methyldopa
 • ยาลดความดันโลหิต propranolol
 • cortisone
 • ยารักษาโรคเกาต์ allopurinol
 • ยาลดความซึมเศร้า tricyclic antidepressants
 • chlorpromazine
 • ยาคุมกำเนิด estrogens and progestins - oral contraceptives
 • ยาแก้อักเสบ anti-inflammatory analgesics - oral
 • ฮอร์โมนเพศชาย male hormones
 • tranquilizers
 • some antiarthritic drugs
 • ยาเบาหวาน antidiabetics - oral

การตรวจ bilirubin เพื่อบอกว่ามีดีซ่านหรือไม่

ค่าปกติ

 • direct bilirubin: 0 to 0.3 mg/dl
 • total bilirubin: 0.3 to 1.9 mg/dl

โรคที่ทำให้เกิดดีซ่านได้แก่

 • ตับอักเสบ
 • ทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้น เช่นนิ่ว เนื้องอก
 • Other liver diseases,
 • ตับแข็ง

ค่าปกติของผลเลือดของการตรวจตับ

 • Albumin: 3.4 to 5.4 g/dL
 • ALT: 5-35 IU/L
 • AST: 0-35 IU/L
 • ALP: 30-120 IU/L
 • direct bilirubin: 0 to 0.3 mg/dl
 • total bilirubin: 0.3 to 1.9 mg/dl
 • PT: 9-12 seconds.

โรคต่างๆที่ทำให้ผลเลือดการตรวจตับผิดปกติ

 • ในกรณีที่ค่าเอนไซม์ขึ้นไม่มาก(ไม่เกิน 2เท่าของค่าปกติ)สาเหตุที่พบได้บ่อยคือภาวะไขมันพอกตับ Fatty liver เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคนอ้วน
 • ตับอักเสบเรื้อรัง เช่นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ค่าเอนไซม์จะขึ้นไม่มาก
 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ค่าเอนไซมืจะขึ้นไม่มาก ความรุนแรงของภาวะดื่มสุราจะต้องใช้การตรวจค่าอื่นในการแปลผล ส่วนภาวะพิษจากสุราค่าเอนไซม์จะขึ้นสูง
 • ยาหลายชนิดจะทำให้ค่าเอนไซม์สูงขึ้น

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ | Thromboplastin | Prothrombin time