การเจาะเยื่อแก้วหูเพื่อดูดน้ำออกจากหูชั้นกลาง Tympanocentesis

 


ก่อนการตรวจเด็กจะได้รับยาแก้ปวด ยาชา และยาคลายวิตกกังวล หลังจากนั้นแพทย์จะตรวจหูชั้นนอก หากมีขี้หูแพทย์จะเอาออก หลังจากนั้นจึงใช้เข็มเฉพาะเจาะเยื่อแก้หู และดูดเอาน้ำออกจากหูชั้นกลาง ระหว่างที่ทำต้องจับตัวเด็กมิให้ดิ้น หลังจากทำ 3-5 วันแผลก็จะหาย

เมื่อไรจึงจะเยื่อเยื่อแก้วหู

  • หูชั้นกลางอักเสบ และมีอาการปวดหูมาก
  • มีอาการแสดงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนจากหูชั้นกลางอักเสบ
  • หูชั้นกลางอักเสบในทารกแรกเกิด หรือเด็กที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน หรือสงสัยว่าเกิดจากเชื้อที่ไม่ค่อยเกิด
  • เด็กไม่ตอบสนองต่อการรักษา
  • เกิดหูชั้นกลางอักเสบในขณะที่ได้ยาปฏิชีวนะ
  • หูชั้นกลางอักเสบและสงสัยว่าจะมีหนองที่หูชั้นกลาง

 

หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน