โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media)หูชั้นกลางอักเสบจะมีอาการแบบเฉียบพลันด้วยอาการไข้ ปวดหู ปวดศีรษะ มีน้ำเหลืองหรือหนองไหลจากหู ตรวจร่างกายจะพบมีไข้ เยื่อแก้วหูจะบวมแดง สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบเกิดจากการทำงานของท่อ eustachian tube ผิดปกติระหว่างที่มีการติดเชื้อทำให้ไม่มีการระบายอากาศ เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, และ Moraxella catarrhalis การรักษาจะต้องให้ยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะ 

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน Otitis media (OM) หรือหูน้ำหนวก เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นในโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุหรือกลไกการเกิด หูชั้นกลางอักเสบแบ่งออกเป็น


หูชั้นกลางอักเสบ

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media)

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจาก

เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

เชื้อที่เป็นสาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบอาจจะเป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย เชื้อมักจะผ่านจากจมูก และ โพรงหลังจมูก sinus เข้าสู่หูชั้นกลางผ่านทางท่อยูสเตเชียน ซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างโพรงหลังจมูก (nasopharynx) และหูชั้นกลาง  

สาเหตุที่สำคัญของหูชั้นกลางอักเสบคือ

  • สาเหตุจากตัวผู้ป่วย
  • สาเหตุจากตัวเชื้อโรค
  • สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

ประวัติการเจ็บป่วย

ผู้ที่เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบมักจะมีประวัติการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

หากเป็นโรค หูชั้นกลางอักเสบและมีน้ำในหู Otitis media with effusion (OME)

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหูชั้นกลางอักเสบได้แก่

ผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ

อาการของหูขั้นกลาง

อาการของหูชั้นกลางอักเสบได้แก่อาการปวดหู มีน้ำไหลออกจากหู มีไข้ สูญเสียการทรงตัว ปวดศีรษะคลื่นไส้ อาเจียน ถ้าเป็นเด็กจะร้องไห้กวน ไม่นอน

อาการของโรคหูชั้นกลางอักเสบ


เยื่อแก้วหูบวมแดง

การวินิจฉัยโรคหูชั้นกลางอักเสบ

การวินิจฉัยทำได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกโดย

การใช้กล้องส่อง Otoscope ซึ่งจะพบเยื่อแก้วหู

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

โรคหูชั้นกลางอักเสบไม่จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการยกเว้นในรายที่คิดว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนเช่นมีฝีในสมอง การตรวจที่สำคัญได้แก่

การรักษาหูชั้นกลางอักเสบ

การรักษาทางยา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่หูชั้นกลางอักเสบจะหายเองได้โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยการให้ยาแก้ปวดในช่วงแรกหากไม่ดีขึ้นจึงใช้ยาปฏิชีวนะ การดูและหูชั้นกลางอักเสบที่บ้านเกณฑ์ในการให้ยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาหูชั้นกลางอักเสบ

  1. การรักษาโดยการผ่าตัด

Tympanocentesis

Tympanostomy tubes

การป้องกันหูชั้นกลางอักเสบ

โรคแทรกซ้อนของหูชั้นกลางอักเสบ

เพิ่มเพื่อน

ทบทวนโดย siamhealth.net เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565