หมอนรองกระดูกเสื่อม lumbar degenerative disc disease

เกิดจากจุดเริ่มต้นที่มีการบิด (twisting)อย่างรุนแรงต่อหมอนกระดูก ทำให้หมอนรองกระดูกไม่แข็งแรงไม่สามารถเป็นข้อต่อที่ดีให้กับกระดูดหลัง และเกิดการอักเสบทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง

 

หมอนรองกระดูกไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มีเลือดและสารอาหารไปเลี้ยงมากเวลาเกิดโรคจึงหายได้เร็ว แต่หมอนรองกระดูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงทำให้เป็นโรคเรื้องรังและอาการจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

การเสื่อมของหมอนรองกระดูกตามอายุมักจะไม่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังเนื่องจากไม่มีการอักเสบและข้อหลังมีความมั่นคงดี

การรักษา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ปวดไม่มากสามารถด้วยยาและการบริหารกล้ามเนื้อและออกกำลังกาย


  • การบริหารโดยยืดกล้ามเนื้อต้น hamstring stretching 
  • การออกกำลังที่ใช้กล้ามเนื้อหลังน้อยdynamic lumbar stabilization exercises 
  • การออกกำลังกายแอโรบิคที่มีการกระแทกน้อย low-impact aerobic conditioning

สำหรับยาที่ใช้ได้แก่ยากลุ่ม NSAID paracetamol การผ่าตัดจะทำในรายที่มีอาการปวดมากไม่สามารถทำงานได้

บทนำ | กล้ามเนื้อหลัง | กระดูหลัง | หมอนรองกระดูก | เส้นประสาท| สาเหตุ | สาเหตุอื่น | การบริหารกล้ามเนื้อหลัง | การเลือกเก้าอี้ | การรักษา |การเลือกหมอน | การเลือกเตียง