การรักษาโรคปวดหลัง

ผู้ป่วยโรคปวดหลังมักจะหายปวดภาวะใน 2 สัปดาห์แต่บางรายอาจจะต้องใช้เวลา 3 เดือน หากอาการปวดไม่หาย ก็จัดเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังการรักษาโรคปวดหลังมีจุดประสงค์คือ

  • ลดอาการปวดและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
  • จัดท่าให้ถูกต้องรวมทั้งการป้องกันโรคปวดหลัง
  • รักษาภาวะอื่นที่พบร่วมกับอาการปวดหลัง

การรักษา

การรักษาโรคปวดหลังแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ

  1. การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือปวดต้นคอที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งชัดเจน โดยมากหากมีอาการปวดหลังเฉียบพลันมักจะให้นอนพัก 2 วันเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และให้กล้ามเนื้อหลังได้พัก การรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาประกอบไปด้วย
  2. การรักษาโดยวิธีผ่าตัด โดยจะพิจารณาผ่าตัดในราย
  • กลั้นปัสสาวะ กลั้นอุจาระไม่อยู่
  • มีอาการอ่อนแรงหรือชาเท้า

บทนำ | กล้ามเนื้อหลัง | กระดูหลัง | หมอนรองกระดูก | เส้นประสาท| สาเหตุ | สาเหตุอื่น | การบริหารกล้ามเนื้อหลัง | การเลือกเก้าอี้ | การรักษา |การเลือกหมอน | การเลือกเตียง