ข้อกระดูกหลังเสื่อม Facet joint osteoarthritis


การเสื่อมของข้อสามารถเกิดได้ทุกข้อ เมื่อมีการเสื่อมจะสูญเสียกระดูกอ่อน และน้ำหล่อเลี้ยงข้อ เมื่อเวลาเคลื่อนไหวก็จะทำให้ปวด อาการที่สำคัญคือจะปวดมากในตอนเช้า เมื่อเวลาผ่านไปน้ำหล่อลื่นข้อมีมากขึ้นทำให้อาการปวดลดลง แต่สายๆจะปวดมากขึ้น

การรักษา

ผู้ป่วยมักจะรักษาได้ด้วยยาและการออกกำลัง บางรายที่ปวดมากก็ต้องผ่าตัด

  • การบริหารโดยการยืดเส้น Stretching exercises โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อ hamstring muscles กล้ามเนื้อสะโพก และกล้ามเนื้อหลัง การบริหารดังกล่าวจะป้องกันอาการปวดหลัง
  • สำหรับผู้ที่มีอาการปวดมากอาจจะให้การรักษาแบบ chiropractic or osteopathic manipulations
  • การบริหารในน้ำซึ่งจะช่วยลงแรงที่กระทำยังกระดูกหลังจะช่วยบรรเทาอาการปวด
  • ยาแก้ปวดที่ได้ผลดีคือ paracetamol ถ้าหากไม่ได้ผลก็สามารถใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID
  • การผ่าตัดจะทำในกรณีที่ปวดมาก แพทย์จะทำการเชื่อมกระดูกให้ติดกัน

บทนำ | กล้ามเนื้อหลัง | กระดูหลัง | หมอนรองกระดูก | เส้นประสาท| สาเหตุ | สาเหตุอื่น | การบริหารกล้ามเนื้อหลัง | การเลือกเก้าอี้ | การรักษา |การเลือกหมอน | การเลือกเตียง