หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ท่อไขสันหลังตีบ Lumbar spinal stenosis

เมื่ออายุมากขึ้นข้อทุกข้อของร่างกายจะเสื่อมรวมทั้งข้อ Facet joint ซึ่งจะทำให้ข้อนี้ใหญ่ขึ้นก็จะไปเบียดเส้นประสาท เมื่อลุกยืนช่องที่จะให้รากประสาทผ่านจะเล็กลงทำให้การไหลของเลือดที่จะไ ปเลี้ยงเส้นประสาทลดลง จะเกิดอาการปวดหลังเมื่อยืน ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกสบายดีเมื่อนั่งหรือนอน แต่เมื่อเดินจะทำให้ปวดหลังยิ่งเดินมากจะทำให้ปวดมาก การใช้ไม้เท้าหรือการเข็นตะกร้าตามห้างจะช่วยลดอาการปวดหลัง

การรักษา

  1. การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเพื่อทำให้รูกว้างขึ้นส่วนใหญ่ได้ผลดี

บทนำ | กล้ามเนื้อหลัง | กระดูหลัง | หมอนรองกระดูก | เส้นประสาท| สาเหตุ | สาเหตุอื่น | การบริหารกล้ามเนื้อหลัง | การเลือกเก้าอี้ | การรักษา |การเลือกหมอน | การเลือกเตียง