สูบบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคมากกว่าที่คุณคิด


โรคที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าโรคกับการสูบบุหรี่
มะเร็ง
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งไต
มะเร็งกล่องเสียง
มะเร็งเม็ดเลือด
มะเร็งปอด
มะเร็งในช่องปาก
มะเร็งตับอ่อน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง Abdominal aotic aneurysm
หลอดเลือดแดงแข็ง Atherosclerosis
โรคหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular disease
โรคหลอดเลือดหัวใจ Coronary heart disease
โรคทางเดินหายใจ
โรคถุงลมโป่งพอง Chronic obstructive pulmonary disease
ปอดบวม Pneumonia
การสูบบุหรี่ของมารดามีผลต่อการพัฒนาของปอดเด็ก
การสูบบุหรี่ในเด็กทำให้การทำงานของปอดแย่ลงและเกิดโรคปอด
โรคทางระบบสืบพันธุ์
ทารกตายในครรภ์ Fetal death and stillbirths
เป็นหมัน Fertility
เด็กเกิดมาตัวเล็ก Low birth weight
โรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ Pregnancy complications
โรคอื่นๆ
ต้อกระจก
กระดูกสะโพกหัก
กระดูกพรุน
โรคกระเพาะอาหาร

การสูบบุหรี่ | สารพิษในบุหรี่ | ผลเสียของการสูบบุหรี่ | บุหรี่มือสอง | นิโคติน | การหยุดสูบบุหรี่ | โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ | ข้อดีของการเลิกบุหรี่

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน