มะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของปอด เช่น เนื้อปอด หลอดลมกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อย หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้

มะเร็งคืออะไร

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการของร่างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเมื่อมีการเสียเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าวเพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ เป็นต้น แต่มีเซลล์ที่แบ่งตัวโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เกิดเป็นเนื้องอก ซึ่งแบ่งเป็น Benign และ Malignant

 • Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งสามารถตัดออกและไม่กลับเป็นใหม่ และที่สำคัญไม่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
 • Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะใกล้เคียง ที่สำคัญสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกลโดยไปตามกระแสเลือด และน้ำเหลืองเรียกว่า Metastasis

มะเร็งปอดแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่

 1. Non-small-cell lung cancer (NSCLC): เป็นชนิดที่พบได้ร้อยละ 87ของมะเร็งปอดซึ่งมีด้วยกัน3ชนิดได้แก่
  • squamous cell carcinoma
  • adenocarcinoma
  • and large-cell carcinoma.
 2. Small-cell lung cancer (SCLC): เป็นมะเร็งปอดที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากกว่า

อาการของมะเร็งปอด

มะเร็งในระยะแรกเริ่มมักจะไม่มีอาการ อาการมะเร็งปอดแรกเริ่มจะมีอาการเหมือนดรคหลายๆโรค เช่นโรคหลอดลมอักเสบ โรคภูมิแพ้ทำให้คนทั่วไปคิดว่า หากคุณพบมีการเปลี่ยนแปลงของอาการ หรือมีอาการเกิดขึ้นใหม่ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อาการของโรคมะเร็งปอดที่พบบ่อยได้แก่

 • มีอาการไอเกิดขึ้นใหม่ หรือไอตลอดเวลา ไอเป็นมากขึ้นเรื่อย
 • มีอาการเหนื่อเมื่อมีกิจวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอาการเหนื่อย
 • หายใจเหนื่อย เสียงแหบ
 • ไอมีเสมหะปนเลือด
 • เจ็บหน้าอกหรือไหล่
 • ติดเชื้อในปอดบ่อย
 • เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
 • เป็นปอดบวมหรือปอดอักเสบบ่อย
 • หน้าและคอบวม

อาการที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน 

พบได้น้อยเซลล์มะเร็งปอดบางชนิดจะสร้างฮอร์โมนที่เข้าสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอด แพทย์เรียกพวกเขาว่ากลุ่มอาการพารานีโอพลาสติก พบได้บ่อยในมะเร็งปอดเซลล์เล็กSmall-cell lung cancer (SCLC)

อาการของฮอร์โมนเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้และอาเจียน)

 • ปวดศีรษะ

 • สับสนหรือมีปัญหาในการคิดอย่างชัดเจน

 • รู้สึกอ่อนแอหรือเหนื่อย

 • รู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิด

 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก เป็นตะคริวหรือปวดเมื่อย

 • ชักหรือหมดสติ

 • เดินและขึ้นบันไดลำบาก

 • ยกของลำบากหรือ ยกแขนขึ้น

 • หนังตาตก ตาแห้ง และมองเห็นภาพซ้อน

 • ปัญหาการกลืน

 • อาการวิงเวียนศีรษะเมื่อยืนขึ้น

 • ปากแห้ง

 • ท้องผูก

 • ไม่สามารถรับและรักษาความแข็งแรงของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (erectile dysfunction)

 • ซึ่งจะดีขึ้นชั่วคราวเมื่อออกกำลังกาย แต่จะลดลงเมื่อออกกำลังกายต่อไป

เนื้องอก Pancoast

A มะเร็งปอดชนิดที่หายากมากซึ่งเติบโตที่ด้านบนของปอดเรียกว่าเนื้องอกแพนโคสต์ เนื้องอกเหล่านี้ทำให้เกิดอาการที่เฉพาะเจาะจงมาก

อาการที่พบบ่อยที่สุดคืออาการปวดไหล่อย่างรุนแรง อาการปวดอาจไหลลงแขนหรือขึ้นศีรษะและคอ

เนื้องอก Pancoast ยังสามารถทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า Horner's syndromeเหล่านี้ ได้แก่ การ

 • หลบตาหรือการอ่อนแรงของเปลือกตาข้างหนึ่ง

 • รูม่านตาเล็ก ๆ ในตาข้างเดียว

 • การสูญเสียเหงื่อที่ใบหน้าซีกหนึ่ง

อาการของ Horner's syndrome เกิดจากการที่เนื้องอกไปกดทับหรือสร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทที่วิ่งจากคอไปยังด้านนั้น ของใบหน้า

อาการของโรคมะเร็งระยะลุกลาม

มะเร็งปอดระยะลุกลามหมายความว่ามะเร็งได้แพร่กระจายจากจุดที่มันเริ่มต้นในปอด

อาจไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็งระยะลุกลาม หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ อาจเกิดจากเงื่อนไขอื่น ๆ

แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทราบหากคุณกังวลเกี่ยวกับอาการหรือหากเป็นต่อเนื่องนานกว่าสองสามวัน

อาการทั่วไป

อาการที่พบได้บ่อยคือรู้สึกเหนื่อยและไม่สบาย

คุณอาจมี:

 • อาการไอต่อเนื่อง

 • การเปลี่ยนแปลงของไอที่คุณมีมาเป็นเวลานานเช่นไอถี่ขึ้น ไอมากขึ้น

 • หายใจหอบ

 • น้ำหนักลด

 • การติดเชื้อในปอดอย่างต่อเนื่อง

 • ไอมีเสมหะปนเลือด

 • เสียงแหบ

 • กลืนลำบาก

 • การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของนิ้วและเล็บ

 • การสูญเสียความอยากอาหาร

แพทย์ของคุณอาจทำการตรวจเลือดเป็นประจำและพบว่าคุณมีจำนวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น (thrombocytosis) นี่อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งปอด แต่อาจเกิดจากความเจ็บป่วยหรือสภาวะอื่นๆ

มะเร็งปอดบางครั้งอาจทำให้เกิดการสะสมของของเหลวระหว่างผนังทรวงอกและปอด (น้ำในเยื่อหุ้มปอด) นี้อาจทำให้เกิดอาการไอและหายใจไม่ออก

หายใจลำบาก

คุณอาจรู้สึกหายใจไม่ออกมากหากมะเร็งปิดกั้นทางเดินหายใจของคุณหรือหากมีของเหลวอยู่รอบๆ ปอดของคุณ

เมื่อมะเร็งสามารถแพร่กระจาย

อาการอื่นๆ ของมะเร็งระยะลุกลามขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มะเร็งอยู่ในร่างกาย มะเร็งปอดสามารถแพร่กระจายไปยัง:

 • ต่อมน้ำเหลืองภายในหน้าอก หรือในท้อง (ช่องท้อง) คอ หรือรักแร้

 • สมอง

 • ตับ

 • กระดูก

 • ต่อมหมวกไต

 • ส่วนอื่นๆ ของปอดหรือปอดอื่นๆ

อาการหากมะเร็งแพร่กระจายต่อมน้ำเหลือง

ต่อมน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อและต่อมต่างๆ ในร่างกายที่ทำหน้าที่กรองของเหลวในร่างกายและต่อสู้กับการติดเชื้อ

อาการที่พบบ่อยที่สุดหากมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง คือ ต่อมน้ำเหลืองมักจะโตกว่าปกติ แต่ต่อมน้ำเหลืองก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันหากคุณมีการติดเชื้อ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าก้อนเนื้อเกิดจากอะไรจนกว่าแพทย์จะตรวจและทำการทดสอบบางอย่างให้คุณ

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณพบก้อนหรือบริเวณที่บวม โดยเฉพาะบริเวณคอหรือรักแร้

อาการของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังสมอง

มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังสมองอาจทำให้เกิดอาการใดๆ ต่อไปนี้ อาการ

 • มึนงงและสับสน

 • ปวดศีรษะรุนแรง มักมีอาการ

 • แขนหรือขาอ่อนแรง

อาการหากมะเร็งแพร่กระจายไปที่ตับ

คุณอาจมีอาการต่อไปนี้หากมะเร็งแพร่กระจายไปที่ตับ:

 • รู้สึกไม่สบายหรือปวดบริเวณท้องด้านขวา (ท้อง)

 • รู้สึกไม่สบาย

 • ไม่อยากอาหาร และน้ำหนักลด

 • ท้องบวม (เรียกว่าท้องมาน )

 • ผิวหนังและตาขาวเหลือง (ดีซ่าน)

 • ผิวหนังคัน

อาการของมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูก

มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกอาจทำให้เกิด:

 • ความเจ็บปวด (ซึ่งอาจต่ำกว่า ปวดหลังหากเซลล์มะเร็งอยู่ในกระดูกไขสันหลัง) กระดูก

 • อ่อนแอลง (อาจเสียหายหรือหักได้ง่ายกว่า)

 • ระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น (ทำให้ร่างกายขาดน้ำและสับสน)

หากคุณมีอาการเหล่านี้ คุณอาจต้องเอ็กซ์เรย์หรือ การสแกน MRI หรือการสแกนกระดูก

หากเซลล์มะเร็งในกระดูกไขสันหลังไปกดทับไขสันหลัง (การกดทับไขสันหลัง) อาจทำให้เกิด:

 • ขาอ่อนแรง

 • ชา

 • สูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้

มะเร็งกดทับไขสันหลัง (การกดทับไขสันหลัง) ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ติดต่อพยาบาลหรือแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการไขสันหลังกดทับ

อาการ หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไตเป็นต่อมขนาดเล็กที่อยู่เหนือไต

มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังต่อมหมวกไตมักไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ

ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมน และหากมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมหมวกไตทั้งสองข้าง คุณอาจมีระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไตต่ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ:

 • เป็นลม

 • เวียนศีรษะ

 • อ่อนแรง

 • อ่อนเพลีย (เมื่อยล้า)

 • น้ำหนักลด

บางคนอาจปวดท้องด้วย

คุณควรไปพบแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติสำหรับคุณ หรือหากคุณมีอาการและอาการแสดงของมะเร็ง

อาการอาจไม่ได้เกิดจากมะเร็ง ยิ่งตรวจพบเร็วเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสรักษาสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น คุณจะไม่เสียเวลาหาหมอ

พยายามอย่าอาย สิ่งที่คุณบอกแพทย์ของคุณเป็นความลับ แพทย์มักจะพูดคุยปัญหาที่ใกล้ชิดและจะพยายามทำให้คุณสบายใจ

เมื่อคุณพบแพทย์ อาจเป็นเรื่องยากที่จะจำทุกสิ่งที่คุณต้องการพูด เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการนัดหมาย

ก่อนพบแพทย์ให้ทำ

 • จดบันทึกอาการของคุณรวมถึงเมื่อเริ่มเกิดขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใด และบ่อยแค่ไหนที่คุณมีอาการ

 • เขียนสิ่งที่ทำให้แย่ลงหรือดีขึ้น

 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

 • บอกพวกเขาว่าคุณมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งหรือไม่

 • พาเพื่อนหรือญาติไปด้วยเพื่อรับการสนับสนุน - พวกเขายังสามารถถามคำถามและจดบันทึกเพื่อช่วยให้คุณจำสิ่งที่แพทย์พูดได้

 • ขอให้แพทย์อธิบายสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

 • ขอให้แพทย์ เขียนสิ่งต่าง ๆ ให้คุณหากคุณคิดว่ามันอาจช่วยได้

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด

ส่วนใหญ่พบร่วมกับการสูบบุหรี่

 • สูบบุหรี่ จำนวนปีที่สูบ อายุที่เริ่มสูบ จำนวนบุหรี่ที่สูบ สูบแต่ละครั้งลึกแค่ไหน ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งปอด
 • สูบ cigars และ pipes
 • ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของผู้สูบบุหรี่
 • สัมผัสสาร Randon เป็นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ซึ่งพบได้ตามดินและหิน ผู้ป่วยทีทำงานเหมืองจะมีโอกาสเสี่ยง
 • ใยหิน Asbestos ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเหมืองใยหินมีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งปอด
 • ควันจากการเผาไหม้น้ำมัน และถ่านหิน
 • โรคปอด โดยเฉพาะวัณโรคมะเร็งจะเกิดบริเวณที่เป็นแผลเป็นวัณโรค<
 • ผู้เคยเป็นมะเร็งปอดจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติ

การรักษามะเร็งปอด

 1. การผ่าตัด แพทย์จะผ่าเอาเนื้อร้ายออกบางครั้งอาจต้องตัดปอดออกบางกลีบ lobectomy หรือตัดทั้งปอด pneumectomy
 2. เคมีบำบัด การให้สารเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดไปแล้วอาจมีมะเร็งบางส่วนหลงเหลือจึงให้เคมีบำบัดเพื่อทำลายส่วนที่เหลือ
 3. รังสีรักษา อาจให้ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดของมะเร็ง แพทย์อาจให้เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา
 4. Photodynamic therapy โดยการฉีดสารเคมีเข้าเส้นเลือด สารนั้นจะอยู่ที่เซลล์มะเร็งแล้วใช้ laserเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

มะเร็งปอดมีกี่ชนิด เราแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ 2 ชนิด

 1. non-small cell lung cancer พบบ่อย โตช้ามี 3 ชนิด

squamous cell carcinoma

adenocarcinoma

large cell carcinoma

 1. Small cell carcinoma หรือที่เรียก oat cell cancer พบน้อยแต่แพร่กระจายเร็ว

การรักษา non-small cell lung cancer

แพทย์จะเลือกการผ่าตัดและให้รังสีร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การรักษา small cell lung cancer

แพทย์จะเลือกให้เคมีรักษาร่วมกับการผ่าตัด และอาจให้รังสีรักษาแม้ว่าจะตรวจไม่พบว่ามีการแพร่กระจาย

มะเร็งปอด | การป้องกันมะเร็งปอด | มะเร็งปอดระยะแรกเริ่ม | การตรวจหามะเร็งระยะแรกเริ่ม | การตรวจมะเร็งปอด

 

เรียบเรียงวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน