การให้นมบุตร


 

ผู้หญิงมีเต้านมมิได้เพียงเพื่อแสดงความเป็นผู้หญิง หรือเอาไว้อวดความใหญ่โตหรือความสวยงาม แต่ก็มีเต้านมก็เพื่อแสดงความผูกพัน ความรัก ความอดทน ที่มีต่อบุตร เต้านมนอกจากให้อาหารแก่เด็กแล้ว ยังให้ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้และความผูกพันกับลูก น้ำนมแม่นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้วยังมีภูมิคุ้มกันที่สะสมถ่ายถอดไปยังลูก สมควรที่แม่ถูกคนควรจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง

การให้นมบุตร  

 

เพิ่มเพื่อน